Logistiek & Transport

In het internationale speelveld van transport en logistiek spelen Nederland en Rotterdam in het bijzonder een belangrijke rol. Deze wereld is continu in beweging en de juridische dynamiek is groot. Blijf hier op de hoogte van het laatste nieuws van onze logistiek & transport experts.

Tim Hesselink

Partner, Advocaat

Exportcontrole in China; reguleren naar Amerikaans voorbeeld

 • Internationale handel & Logistiek
 • Azië
 • Export Controle & Sancties
 • Douane
 • Logistiek & Transport
De wetgeving in China op het gebied van exportcontrole bestaat momenteel nog uit een lappendeken van wetten die meer dan tien jaar geleden voor het laatst zijn aangepast....

ACM publiceert leidraden over verticale en horizontale samenwerking

 • FMCG & Retail
 • Food & Health
 • Maakindustrie
 • Vastgoed
 • Logistiek & Transport
Op 26 februari 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt de leidraad Samenwerking tussen concurrenten en de leidraad Afspraken tussen leveranciers en...

Bent u als regresnemer toegelaten tot het wrakkenfonds?

 • Internationale handel & Logistiek
 • Aansprakelijkheid & Verzekering
 • Logistiek & Transport
Over deze vraag doet de Hoge Raad in twee arresten van 2 februari 2018 uitspraak (ECLI:NL:HR:2018:140 en ECLI:NL:HR:2018:142). Ik bespreek slechts de feiten van het...

O'Byrne - Sanofi revisited: nu bij de beoordeling van een od-actie

 • Internationale handel & Logistiek
 • Verzekeraars & Financiële instellingen
 • Aansprakelijkheid & Verzekering
 • Logistiek & Transport
Ingevolge art. 6:185 BW is de producent aansprakelijk (in beginsel, art. 6:185 BW somt diverse uitzonderingen op) voor de schade veroorzaakt door een gebrek in zijn product....

Caspar Janssens bij Radar over het faillissement van Air Berlin

 • Logistiek & Transport
Afgelopen maanden heeft het nieuws volgestaan over de surséance van betaling van Air Berlin, dat op 15 augustus jl. is aangevraagd. Zo schrijven de NOS en het FD dat ruim...