Logistieke samenwerking en Innovatie

De Europese Unie zet steving in op meer samenwerking en innovatie in de logistieke sector. Denk aan het bundelen van vrachtstromen van verschillende verladers in één vervoermiddel, backhauling en aan slim geplande roundtrips als mogelijkheden om de capaciteit beter te benutten. Een sterk gespecialiseerd team van Kneppelhout verdiept zich sinds 2010 in de juridische aspecten van horizontale en verticale samenwerking in de supply chain. Blijf hier op de hoogte van hun bevindingen.

Karima Bol

Advocaat

Spookbewoning een gebrek?

  • Overheid & Instellingen
  • Vastgoed
  • Bedrijven & Overheid
  • Projectontwikkeling & Vastgoedbeheer
Op grond van de wet is de verhuurder verplicht gebreken te verhelpen. Deze verplichting heeft de verhuurder niet als het de zogenaamde kleine herstellingen betreft,...

Gert-Jan de Jager

Partner, Advocaat

How we make things at home - artisanal categories in food law

  • Food & Health
The notions of traditional, artisanal, natural, homemade, farmhouse, in food law in the Netherlands Law Generalities Dutch food law is laid down in the Commodities...

Gert-Jan de Jager

Partner, Advocaat

Fipronil in eieren en mest; never let a serious crisis go to waste?

Nederland is de grootste exporteur van eieren ter wereld. In 2017 waren er 35 miljoen leghennen (ouder dan 18 weken). In 2017 lag de gemiddelde eiproductie in Nederland rond de...

Karima Bol

Advocaat

Krakers, ze blijven de gemoederen bezighouden

  • Vastgoed
  Wat is de stand van zaken met betrekking tot de (strafrechtelijke) handhaving van het kraakverbod? Begin dit jaar heeft de Minister van Justitie en Veiligheid de kamer...

Boudewijn van Nieuwenhuijzen

Advocaat

De ontbindende voorwaarde in de huurovereenkomst: Pas op voor rechtsverwerking!

  • Vastgoed
  • Bedrijven & Overheid
Regelmatig wordt in een huurovereenkomst een ontbindende voorwaarde opgenomen, inhoudende dat de huurovereenkomst zal eindigen indien een bepaalde voorwaarde niet op...