Mag een vennootschap met alleen nog schulden worden ontbonden?

Ja, maar let op! Schuldeisers kunnen proberen de ontbinding ongedaan te maken.

Als een vennootschap geen baten (meer) heeft, dan kunnen de aandeelhouders besluiten de vennootschap per direct te ontbinden. Baten zijn bijvoorbeeld (on)roerende zaken en vorderingen. Ook mogelijke inkomsten kunnen baten zijn, zoals uit een bankgarantie of uit een bestuursaansprakelijkheidsclaim. Aanvraag van een faillissement blijkt niet de juiste weg voor het einde van de rechtspersoon. Uit de rechtspraak blijkt dat een vennootschap zonder baten niet op eigen aanvraag failliet wordt verklaard. Het faillissement zal slechts leiden tot een toename van de schulden, aangezien er geen baten zijn waarmee de faillissementskosten (waaronder het salaris van de curator) kunnen worden betaald.

Zijn er geen baten, dan kan de vennootschap op het moment van het ontbindingsbesluit op houden te bestaan. Dit wordt ook wel een turbo-liquidatie genoemd. Het ontbindingsbesluit moet aan de wettelijke vereisten voldoen. De statuten geven vaak extra regels voor een aandeelhoudersbesluit tot ontbinding, zoals een bepaalde meerderheid. Als de ontbinding eenmaal een feit is, dan kunnen schuldeisers (en andere belanghebbenden) de rechtbank verzoeken om de ontbinding te heropenen. De schuldeiser zal daarvoor aannemelijk moeten maken dat er toch sprake is van een bate. De vennootschap herleeft dan voor zover dat nodig is voor de vereffening.

Als vervolgens blijkt dat de schulden de baten overtreffen, dan zal de vereffenaar aangifte moeten doen van het faillissement van de vennootschap. Dat kan gevolgen hebben voor het bestuur van die vennootschap. Als het bestuur erop heeft vertrouwd dat de vennootschap was ontbonden en daarom bijvoorbeeld geen jaarrekeningen meer heeft gepubliceerd, kunnen zij door de curator aansprakelijk worden gehouden.

Een goed onderbouwd, weloverwogen en zorgvuldig genomen besluit bij een ontbinding is dus van groot belang!

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.