Magna Charta - Eliminatie bij Onteigening / Arresten Hoge Raad 15 januari 2016

Op 15 januari 2016 heeft de Hoge Raad een aantal belangrijke arresten gewezen op het gebied van onteigeningsrecht. Het belangrijkste punt in elk van die zaken is de zogeheten eliminatie van bestemmingsplannen. Moet een bestemmingsplan dat de juridische planologische vertaling is van een concreet plan voor het werk van vóór dat bestemmings-plan nu wel of niet worden weggedacht bij de bepaling van de waarde van een te onteigenen stuk grond? De Hoge Raad komt tot een fijnmazige benadering. Zolang een overheid onteigent én ontwikkelt, mag het bestemmingsplan worden weggedacht. Als de overheid onteigent en vervolgens een private partij de onteigende grond ontwikkelt, dan mag het bestemmingsplan niet worden weggedacht. Met name bij lucratieve bestemmingen heeft dat effect. In het laatste geval komt namelijk de waardevermeerderende invloed van het bestemmingsplan ten gunste van de grondeigenaar die onteigend wordt. In het eerste geval komt de waardevermeerderende invloed ten gunste van ons allen, doordat de overheid voor die grond niet de verhoogde waarde, maar de voorheen bestaande waarde aan de grondeigenaar behoeft te vergoeden. Dat wat daarmee dus overblijft, kan dan in de ontwikkeling (in het algemeen belang) worden gestoken.

Dit is slechts een van de aspecten die volgen uit de arresten. In het videoverslag dat is opgenomen, komen nog meer aspecten aan de orde.

Kijk hier de uitzending terug.

Als u over dit alles meer wilt weten, kunt u hierover contact met mij opnemen.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.