Merken, nu ook in China beter beschermd

Een veel gehoord misverstand over China is dat er weinig tot geen respect is voor het intellectuele eigendom van een derde. Waar er gezien de grote (na)maak industrie van China zeker enige aanleiding is geweest om dit aan te nemen moet ook de keerzijde belicht worden.

Er is in China juist een toenemend besef dat intellectuele eigendomsrechten belangrijk zijn en ook gerespecteerd moeten worden. Dit blijkt alleen al uit het feit dat de wereldwijde toename (20%) in 2011 van het aantal octrooiaanvragen in belangrijke mate door Chinese bedrijven is veroorzaakt. Een ander bekend verschijnsel is dat in recente jaren veelvuldig, in het Westen bekende merken, door Chinezen in China voor zichzelf werden geregistreerd als merk. Zogenaamde “te kwader trouw” depots. Hierover is de afgelopen jaren door Westerse bedrijven veelvuldig geprocedeerd en er is een bestendige lijn aan jurisprudentie ontstaan waarmee dit soort kwader trouw depots ongedaan kan worden gemaakt.

Artikel 10.i (8) van de Chinese merkenwet wordt daarbij als basis genomen. In deze bepaling is vastgelegd dat er in China geen merken en logo’s mogen worden geregistreerd als merk in zoverre zij afbreuk doen aan socialistische moraal of gewoonte of indien deze registratie ongezonde en ongewenste consequenties heeft. In de praktijk wordt dit artikel dus zeer breed geïnterpreteerd en door het Chinese merkenbureau consequent als grondslag gebruikt om kwader trouw depots / aanvragen ongedaan te maken respectievelijk af te wijzen. Met deze regelgeving en jurisprudentie in de hand hebben bekende merken zoals Ralph Lauren, AGIP Oil, maar ook Diesel en Texaco hun merken kunnen “terughalen”.

Uiteraard is deze weg geplaveid door de bekende merken, maar inmiddels is er ook voldoende jurisprudentie in China aanwezig om ook te kwader trouw depots van merken aan te pakken die op dat moment helemaal nog niet actief waren in China of waarvan de bekendheid in China nog maar als zeer gering is te kwalificeren.

Een ander fenomeen dat in de lijn van deze te kwader trouw depots ligt is de registratie van vertalingen in het Chinees van bekende merken. Indien kan worden aangetoond dat dit merk op zich al enige bekendheid of in ieder geval activiteiten had op het moment van aanvrage in China, kan ook hier tegenwoordig met succes tegen worden opgetreden.

Al met al is dus een situatie ontstaan in het Chinese merkenrecht, dat het niet langer een volstrekt geïsoleerde rechtstaat is die zich niets aantrekt van de intellectuele eigendomsrechten van derden. China ziet inmiddels het belang van het respecteren en registreren van intellectuele eigendomsrechten en begint zelfs al de diverse merk- model- en octrooiregisters te domineren.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.