Naam ‘Champagner Sorbet’ toegestaan - op een bruisend 2018!

Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld: het gebruik van de beschermde oorsprongsbenaming (“BOB”) Champagne voor de Champagner Sorbet is toegestaan. Daarmee gaat het Hof niet mee met de Conclusie van de Advocaat Generaal waarover wij eerder schreven

Champagner Sorbet?!

Waar ging het ook alweer over? Eind 2012 biedt supermarktketen Aldi Süd in haar winkel de ‘Champagner Sorbet’ aan; een sorbetijs met o.a. 12% champagne. Op de deksel van de verpakking zijn een fles champagne en flûte afgebeeld. De Franse champagneboeren stellen dat Aldi inbreuk maakt op de BOB Champagne. De Duitse rechter vindt de Europese regels over beschermde oorsprongsbenamingen niet duidelijk en stelt daarover vragen aan het Europese Hof van Justitie,

Essentieel kenmerk

Na de conclusie van de AG in juli 2017, volgde onlangs de uitspraak van het Hof. Als uitgangspunt dient te gelden dat het gebruik van de BOB niet per se verboden is als het BOB-product een onderdeel vormt van het levensmiddel. De nationale rechter moet naar alle omstandigheden van het geval kijken en vervolgens beoordelen of door het gebruik onrechtmatig wordt geprofiteerd van de reputatie van de BOB. Dat ‘het publiek het betrokken levensmiddel nu eenmaal gewoonlijk aanduidt als Champagner Sorbet’ is daarbij géén factor die moet worden meegewogen.

Wel is van belang dat het door een BOB beschermde ingrediënt een ‘essentieel kenmerk’ moet zijn van het levensmiddel. Dus, als champagne een essentieel kenmerk vormt van het betrokken levensmiddel, mag het worden gebruikt. Dat kenmerk bestaat vaak uit het aroma en de smaak die dat ingrediënt aan het levensmiddel geeft, zo oordeelt het Hof. Het Hof geeft overigens aan dat het niet mogelijk is om een vast percentage vast te stellen, omdat het bij BOB kan gaan om uiteenlopende producten. Het percentage speelt dus wel mee en is zelfs belangrijk, maar is geen afdoende criterium.

De Champagner Sorbet smaakt echt naar champagne

In het geval van de Champagner Sorbet geldt dat door het gebruik van champagne de suggestie wordt gewekt het product naar champagne smaakt. Om de BOB Champagne voor dit ijs te mogen gebruiken, moet het essentiële kenmerk, de smaak van het product, dus ‘champagne-smaak’ zijn. Wordt de smaak van het levensmiddel meer door de andere ingrediënten van het levensmiddel bepaald, en is de champagne-smaak dus niet essentieel, dan is het gebruik van “Champagne” niet toegestaan; in dat geval wordt namelijk onrechtmatig geprofiteerd van de reputatie van de BOB Champagne. De Champagner Sorbet smaakt naar champagne (“essentieel kenmerk”-vereiste) en dus is er volgens het Hof geen sprake van misbruik van de BOB.

Denk aan de Champagner Sorbet voor nadere regels over gebruik van BOB

Als een levensmiddel een BOB-product bevat en dit een essentieel kenmerk vormt van het levensmiddel, wordt dit toegestaan. Daarmee heeft het Hof nadere regels bepaald ten aanzien van het gebruik van beschermde oorsprongsbenamingen. Omdat geen vast percentage te geven is, zal het bewijsmateriaal dat nodig is om aan te tonen dat sprake is van een “essentieel kenmerk” van groot, of zelfs essentieel, belang zijn. Wij wensen u een bruisend 2018 en adviseren u ook in het nieuwe jaar graag over uw vragen op het gebied van etikettering en reclamerecht!

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.