Nederlandse bestuurlijke boetes meer dan verdubbeld met ingang van 2017

Op 22 december 2015 heeft het Parlement een wetsvoorstel aangenomen, waardoor de maximale op te leggen persoonlijke boetes, na overtredingen van de Mededingingswet (en ook ver-gelijkbare wetten, zoals de Postwet, de Telecommunicatiewet, de Spoorwegwet, de Wet Personenvervoer, de Gaswet en de Elek-triciteitswet) enorm zijn verhoogd:

De maximale persoonlijke boetes zijn verhoogd van EUR 450.000,- naar EUR 900.000,-. De maximale boetes aan ondernemingen bij overtreding van het kartelverbod of het verbod op misbruik van een economische machtspositie worden verhoogd van 10% van de jaaromzet tot 10% van 4 maal de jaaromzet, afhankelijk van de duur van de overtreding, en eventueel nog te verdubbelen (80%) in geval van recidive. Alle andere boetes, zoals in het geval van ‘gun jumping’ (bijv. handel met voorkennis of totstand-brenging concentratie zonder voorafgaande melding) of van het niet voldoen aan afspraken, worden verhoogd naar EUR 900.000,- of 10% van de jaaromzet als dat een hoger bedrag is (het laatste deel is ongewijzigd gebleven). Alle boetes kunnen met 100% worden verhoogd bij recidive binnen de afgelopen 5 jaar.

Het wetsvoorstel is hier te raadplegen.

 

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.