Nieuwe Douane Wetboek Unie: AEO van certificaat naar vergunning en eisen t.a.v. vakbekwaamheid

Sinds 1 mei 2016 zijn het nieuwe Douanewetboek van de Unie (DWU) (Verordening 952/2013) en de daarop gebaseerde Gedelegeerde Verordening en Uitvoerings-verordening van toepassing. Dit brengt uiteraard de nodige veranderingen mee. Kneppelhout & Korthals zal de komende tijd enkele relevante wijzigingen voor u op een rijtje zetten en nader uitwerken.

De rol van de AEO-status wordt in het nieuwe douanewetboek alleen maar groter. Het bezitten van de AEO-status zorgt voor meer voordelen en is voor veel vergunningen een voorwaarde. Steeds meer bedrijven gaan alleen in zee met bedrijven die over deze vergunning beschikken. De eisen voor het verkrijgen van de AEO-status zijn ook wat strenger geworden.

AEO-status

Sinds de aanslagen in New York op 11 september 2001 heeft de Europese Unie de veiligheidsregels voor het internationaal verkeer flink aangescherpt. In 2007 introduceerde de Europese Unie het certificaat voor de Authorised Economic Operator (AEO). Dit  certificaat biedt voordelen voor bedrijven in het internationale handels-verkeer. Zo worden AEO gecertificeerde bedrijven minder streng gecontroleerd bij grensoverschrijdende handel, waardoor er minder tijd verloren gaat. De douane-autoriteiten beoordelen vooraf of een bedrijf betrouwbaar is en aan de eisen voldoet.

AEO: certificaat wordt vergunning 

Voorheen bestonden er twee certificaten, AEO veiligheid en AEO douanevereen-voudigingen. Een gecombineerd certificaat was ook mogelijk. In het DWU komt het certificaat niet terug, maar wordt het vervangen door twee vergunningen, de vergunning AEO-S en AEO-C. Als een aanvrager recht heeft op beide vergunningen, wordt een gecombineerde vergunning verstrekt.  Bestaande AEO-certificeringen moeten worden herbeoordeeld vóór 1 mei 2019. Ook zal de vergunning 5 dagen na afgifte in werking treden in plaats van na 10 dagen.

Extra eisen

In het nieuwe DWU moet bij het aanvragen van een AEO-vergunning verplicht gebruik worden gemaakt van de zogenoemde Self Assesment Quiestionnaire. Een ander criterium is dat de aanvrager de afgelopen drie jaar geen ernstige of herhaalde overtredingen van de douanewetgeving en belastingvoorschriften op zijn naam mag hebben. Ook mag hij geen strafblad hebben voor zware misdrijven die in verband staan met zijn economische activiteit. De aanvrager mag niet zijn verwikkeld in een faillissement. Hiernaast is het vereist om door middel van een handels- en vervoersadministratie aan te kunnen tonen dat de aanvrager zijn handelingen en de goederenstroom goed onder controle heeft.Een nieuw criterium is dat van de praktische vakbekwaamheid. De persoon die verantwoordelijk is voor de douanezaken binnen het bedrijf moet voldoende zijn opgeleid voor douanezaken en minstens  drie jaar praktijkervaring hebben opgedaan. De nieuwe AEO-guidelines zijn inmiddels ook gepubliceerd. Daarin zijn de vijf criteria waaraan een AEO-vergunninghouder moet voldoen nader uitgewerkt. De guidelines zijn hier te vinden. 

Nieuwe voordelen

Met een AEO vergunning zou het ook mogelijk moeten worden vooraf aangifte te doen. Het DWU opent namelijk de mogelijkheid  invoeraangiften in te dienen voordat de goederen zijn aangebracht bij de douane, zodat eerder duidelijkheid kan worden verkregen over controleselecties. Worden de goederen niet binnen 30 dagen aangebracht, dan vervalt de aangifte.

Wat staat u te doen?

Heeft u al een AEO-certificaat? Dan dient deze te worden herbeoordeeld vóór 1 mei 2019 en te worden vervangen door een nieuwe vergunning. Uw bestaande certificaat blijft dus geldig tot het moment dat een nieuwe vergunning is afgegeven of tot 1 mei 2019. Het is van belang de nieuwe AEO-guidelines goed door te nemen en te controleren of uw organisatie  aan deze eisen voldoet, en de procedures aan te passen waar dat nodig is. Ook aan het aanvullende criterium van de praktische vakbekwaamheid zal moeten worden voldaan. Mocht uw bedrijf nog niet over een AEO-certificaat beschikken, is het van belang om te kijken of u een vergunning kunt aanvragen. Een AEO-vergunning biedt voordelen en zal voor steeds meer vergunningen een voorwaarde zijn.

Mocht u vragen hebben of meer informatie willen, neem dan contact op met één van onze douanespecialisten.

Disclaimer: Dit informatieblad is met zorg door ons samengesteld. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de inhoud waaraan geen  rechten kunnen worden ontleend.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.