Nieuwe Douane Wetboek Unie - Bijzondere regelingen en wederuitvoer na bijzondere regelingen

Sinds 1 mei 2016 zijn het nieuwe Douanewetboek van de Unie (DWU) (Verordening 952/2013) en de daarop gebaseerde Gedelegeerde Verordening en Uitvoerings-verordening van toepassing. Dit brengt uiteraard de nodige veranderingen mee. Kneppelhout & Korthals zal de komende tijd enkele relevante wijzigingen voor u op een rijtje zetten en nader uitwerken.

Wat betreft de bijzondere regelingen zijn er met name wijzigingen in de douaneregeling, ‘actieve veredeling’ en douane-entrepots.

Actieve veredeling

Actieve veredeling is in de nieuwe douanewetgeving samengevoegd met de “oude” regeling behandeling onder douanetoezicht, deze laatste regeling is afgeschaft. De mogelijkheid om bij de regeling actieve veredeling te kiezen voor terugbetaling van invoerrechten keert niet terug. In het nieuwe douanewetboek geldt alleen nog de schorsingsregeling, met als gevolg dat verplicht borg moet worden gesteld. De douane kan besluiten tot vermindering of vrijstelling van borgstelling als een bedrijf over een AEO-vergunning beschikt. Voor de afwikkeling onder oud of nieuw recht is de datum van plaatsing van de goederen onder de regeling bepalend. Een andere belangrijke wijziging in de regeling actieve veredeling is het vervallen van de exportverplichting. In de nieuwe regelgeving is het voldoende als producten uit een niet-EU land worden ingevoerd, om binnen de EU veredeld te worden. De vergunninghouder hoeft dus niet meer de intentie aan te tonen om de goederen na veredeling te exporteren. Dit betekent dat de compenserende interest wordt afgeschaft.

Entrepots

Ook in het entrepotstelsel verandert er het een en ander. De huidige typen zoals we die kennen uit het CDW komen te vervallen. Het douane-entrepot type B wordt een publiek douane-entrepot type II. Douane-entrepot C, D, en E veranderen in het particulier douane-entrepot type II. Het onderscheid tussen de oude typen vervalt dus. Ook vrije zone type II en vrij entrepot vervallen. Deze zullen, afhankelijk van het bedrijf dat over de vergunning beschikt, worden vervangen door een publiek douane-entrepot type II of een particulier douane-entrepot. Alle bestaande vergunningen zullen tussen 1 mei 2016 en 1 mei 2019 worden herbeoordeeld. De douane neemt hierover contact op met de vergunninghouder.

Uitslag uit entrepot/wederuitvoer

Onder het CDW was het gebruikelijk om bij wederuitvoer van niet-Uniegoederen uit het douanegebied (na plaatsing onder de regeling actieve veredeling, tijdelijke invoer of douane-entrepot) alleen een transitdocument op te maken Per 1 mei 2016 is het verplicht om voor deze goederen een aangifte wederuitvoer in te dienen. De mogelijkheid om alleen een aangifte voor extern douanevervoer te doen, vervalt. Afhankelijk van de vergunning, kan de aangifte wederuitvoer tevens dienen om de overbrenging te dekken. Staat de vergunning overbrenging naar het kantoor van uitgang niet toe, dan zal wel een transit document moeten worden opgemaakt.

Wat staat u te doen?

Beschikt uw organisatie over een entrepot-vergunning, dan wordt deze vóór 1 mei 2019 herbeoordeeld. Afhankelijk van uw situatie zal dit een vergunning worden voor een particulier of publiek douane-entrepot. Als u goederen wederuitvoert na plaatsing onder actieve veredeling, tijdelijke invoer of douane-entrepot, houd er dan rekening mee dat u voor deze goederen een aangifte wederuitvoer moet opmaken en mogelijk ook een hierop volgend transitdocument. Mocht u vragen hebben of meer informatie willen, neem dan contact op met één van onze douanespecialisten.

Disclaimer: Dit informatieblad is met zorg door ons samengesteld. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de inhoud waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.