Nieuwe Douane Wetboek Unie – verplicht gebruik Bindende Tarief Inlichtingen

Sinds gisteren, 1 mei 2016, zijn het nieuwe Douanewetboek van de Unie (DWU) (Verordening 952/2013) en de daarop gebaseerde Gedelegeerde Verordening en Uitvoeringsverordening van toepassing. Dit nieuwe Europese douanerecht brengt uiteraard de nodige wijzigingen met zich mee. Kneppelhout en Korthals zal de komende tijd enkele relevante wijzigingen voor u op een rijtje zetten en nader uitwerken. Eén van de belangrijkste veranderingen heeft betrekking op de regels met betrekking tot Bindende Tarief Inlichtingen (BTI’s) en het gebruik daarvan.

Bindende tariefinlichting

Als een belanghebbende niet weet onder welke goederencode de producten vallen die hij wil in- of uitvoeren, kan hij de douane verzoeken om een inlichting met betrekking tot de indeling van de goederen in de Gecombineerde Nomenclatuur. De douane zoekt dan uit welke goederencode op basis van de algemene indelingsregels gebruikt dient te worden en geeft een Bindende Tariefinlichting (BTI) af. Door een BTI aan te vragen weet de belanghebbende waar hij aan toe is. Zo kan worden voorkomen dat bij het indienen van invoeraangiften een verkeerde goederencode wordt gebruikt met als gevolg dat mogelijk teveel of te weinig douanerechten worden geheven. Een juiste indeling in de GN kan ook van belang zijn in verband met andere heffingen die bij invoer van toepassing kunnen zijn, zoals antidumpingheffing.

Verplicht gebruik BTI’s

Onder vigeur van het oude Communautair Douane Wetboek (CDW) was het niet verplicht dat de houder van een BTI in een douaneaangifte voor goederen waarop de BTI betrekking had, vermeldde dat er een BTI was. Dit is nu veranderd. Als u over een BTI beschikt voor goederen die u in- of uitvoert, moet het referentienummer van de BTI verplicht worden vermeld. Ook BTI’s die voor 1 mei 2016 zijn afgegeven, moeten verplicht gebruikt en vermeld worden. De BTI’s zijn in het nieuwe DWU bindend voor zowel de houder van de BTI als de douane.

Verzoeken tot intrekking niet meer mogelijk

Mocht er een BTI zijn die niet gebruikt wordt, kan er een verzoek worden gedaan om deze te laten intrekken. Dat kan na 1 mei 2016 niet meer. Na deze datum moet deze BTI verplicht gebruikt worden als u dergelijke goederen opnieuw in- of uitvoert en daarvan aangifte doet. Na 1 mei 2016 worden verzoeken tot intrekking van BTI’s niet meer behandeld. Een BTI kan wel worden ingetrokken als de douane daar gronden voor heeft. Deze gronden staan vermeld in het DWU. De douane kan een BTI intrekken als deze niet meer overeenkomt met de nomenclaturen, of als de Europese Commissie een besluit neemt waarin de tariefindeling van bepaalde goederen wordt vastgesteld. Mocht u een BTI hebben aangevraagd en hebben gekregen voor een goederencode waarmee u het niet eens bent,  is het dan ook van groot belang om binnen 6 weken na afgifte van de beschikking een bezwaarschrift in te dienen. In bezwaar, en eventueel daarna in beroep bij de rechtbank, kunt u de BTI aanvechten en proberen alsnog een BTI te krijgen voor de goederencode die u wel juist acht. Tot slot raden wij aan uw BTI-aanvragen goed voor te bereiden. Ga niet over een nacht ijs, maar doe zorgvuldig onderzoek. Immers BTI’s zijn nog “bindender”  dan voorheen geworden.

Geldigheidsduur

De geldigheidsduur van de BTI’s is vanaf 1 mei 2016 verkort tot drie, in plaats van zes, jaar. BTI’s die zijn afgegeven voor 1 mei 2016, blijven overigens wel geldig tot de in de BTI vermelde uiterlijke geldigheidsdatum.

Wat staat u te doen?

Mocht u een BTI hebben voor goederen waar u een in- of uitvoeraangifte voor doet (of door een douane-expediteur laat doen), zorg er dan voor dat het referentienummer van de BTI vermeld wordt in de aangifte. Nogmaals, dit geldt niet alleen voor BTI’s die onder vigeur van het nieuwe DWU worden afgegeven, maar evenzeer ook voor de BTI’s die al afgegeven zijn vóór 1 mei 2016. Voor douane-expediteurs geldt eenzelfde advies. Als douane-expediteur is het uiteraard van belang dat u goed geïnformeerd over de BTI’s die uw klanten hebben. Het verdient aanbeveling uw klanten van deze wijzigingen op de hoogte te stellen en hen te verzoeken om bij elke opdracht expliciet te melden of zij over een BTI beschikken voor de goederen in kwestie. Zo ja, dan raden wij u aan een kopie van de BTI op te vragen. Mocht u meer informatie willen, neem dan contact op met één van onze douanespecialisten.

Disclaimer: Dit informatieblad is met zorg door ons samengesteld. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de inhoud waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.