Nieuwe Europese regels voor de motorvoertuigensector

Op grond van artikel 101 lid 1 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie zijn overeenkomsten, besluiten van ondernemersverenigingen en onderling afgestemde feitelijke gedragingen die de concurrentie verhinderen of beperken verboden. Voor de motorvoertuigensector heeft tot 31 mei 2010 een vrijstelling gegolden (Verordening 1400/2002) voor bepaalde afspraken tussen autofabrikanten, reparateurs en auto- en onderdelendistributeurs met betrekking tot distributie, reparatie en onderhoud van motorvoertuigen. Op 1 juni 2010 is voor de motorvoertuigensector een nieuwe vrijstelling in werking getreden: Verordening 461/2010. Wat zijn de gevolgen voor de motorvoertuigensector?

De nieuwe vrijstelling voor de motorvoertuigensector ziet op afspraken tussen autofabrikanten, distributeurs en reparateurs met betrekking tot reparatie- en onderhouddiensten en distributie van reserveonderdelen (de zogenoemde vervolgmarkt). Onder de nieuwe groepsvrijstelling zijn afspraken tussen partijen in verschillende schakels van dezelfde productieketen en die geen concurrenten van elkaar zijn vrijgesteld van het verbod op concurrentiebeperkende afspraken op voorwaarde dat het marktaandeel van de leverancier niet meer bedraagt dan 30% van de markt waarop de goederen of diensten worden verkocht en het marktaandeel van de afnemer niet meer bedraagt dan 30% van de markt waarop de goederen of diensten worden gekocht. Uiteraard mogen de afspraken geen hardekernrestricties bevatten zoals de oplegging van vaste of minimumprijzen door de leverancier. Daarnaast dienen de afspraken te voldoen aan een aantal speciaal voor de vervolgmarkt van de motorvoertuigensector geldende voorwaarden. Zo mogen de afspraken niet beperken dat de leden van een selectief distributiestelsel reserveonderdelen verkopen aan onafhankelijke reparateurs die deze onderdelen gebruiken voor de reparatie en het onderhoud van motorvoertuigen. Evenmin mogen de afspraken een beperking zijn van het recht van de leveranciers van reserveonderdelen, gereedschappen en apparatuur om deze goederen te verkopen aan erkende of onafhankelijke distributeurs, reparateurs en eindgebruikers.

Met de komst van de nieuwe vrijstelling vervalt de oude vrijstelling niet volledig. De oude vrijstelling blijft tot 1 juni 2013 gelden voor afspraken die betrekking hebben op de aankoop, verkoop en wederverkoop van nieuwe motorvoertuigen. Vanaf 1 juni 2013 vallen deze afspraken onder het vrijstellingsregime van de algemene verticale groepsvrijstellingsverordening (Verordening 330/2010).

Al met al kan worden gezegd dat de nieuwe groepsvrijstelling het bijzondere mededingingsregime van de motorvoertuigensector (deels) versoepelt. Tegelijkertijd worden er nieuwe regels en voorwaarden geïntroduceerd waaraan partijen zich dienen te houden. Naleving van de mededingingsregels is onder meer van belang omdat afspraken die de mededingingsregels overtreden niet afdwingbaar zijn, worden bestraft met hoge boetes en bovendien kunnen leiden tot schadeclaims van onder andere afnemers en consumenten. De mededingingsautoriteiten hebben aangekondigd de nieuwe situatie en ontwikkelingen in de motorvoertuigensector nauwlettend in de gaten te houden en waar nodig in te grijpen.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.