NMa beboet feitelijk leidinggevenden

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft in juli 2010 voor het eerst boetes opgelegd aan natuurlijke personen vanwege het niet nakomen van de voorschriften die verbonden waren aan de gegeven vergunning voor een overname.
De NMa geeft hiermee een krachtig waarschuwingssignaal aan zowel ondernemingen als de feitelijk leidinggevenden.

Sinds een wijziging van de Mededingingswet in 2007 kan, indien een rechtspersoon de Mededingingswet overtreedt, (ook) aan de feitelijk leidinggevenden van de onderneming een boete worden opgelegd.
De beboetbare feitelijk leidinggever is degene die binnen een onderneming de bevoegdheid heeft om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat verboden gedragingen achterwege blijven, maar die maatregelen niet neemt en daarmee bewust de aanmerkelijke kans aanvaardt dat de verboden gedragingen zich zullen voordoen.
Ook wanneer de feitelijk leidinggevende niet zozeer op de hoogte was van de specifieke overtreding kan worden aangenomen dat hij zich aan een overtreding schuldig heeft gemaakt.

De boetes zijn opgelegd aan Wegener N.V. en vijf van haar leidinggevenden. Bij de overname van VNU Dagbladen B.V. door Wegener had de NMa een voorschrift opgelegd. Dit voorschrift hield de verplichting in tot waarborging van het voortbestaan van de onderlinge onafhankelijkheid van twee regionale dagbladen in Zeeuws-Vlaanderen na de overname. Voor de overname gaven beide overnamepartijen namelijk een dagblad uit in die regio.
Nadat een abonnee een klacht indiende ging de NMa op onderzoek uit. Die concludeerde dat bij de kranten sprake was van een personele unie binnen de raden van commissarissen en de directies, dat de regioredacties samenwerkten en dat het commerciële beleid van de kranten onderling gecoördineerd werd. Van onafhankelijkheid was derhalve geen sprake meer, aldus de NMa.

Het niet naleven van het voorschrift werd, zoals gezegd, niet alleen de onderneming aangerekend maar ook vijf feitelijk leidinggevenden waaronder vier commissarissen. Deze commissarissen waren ten tijde van de goedkeuring van de overname aangewezen als speciale toezichthouders en hadden volgens de NMa hun controlerende taak onvoldoende uitgevoerd. Ze waren op de hoogte van het voorschrift en hebben verzuimd een einde te maken aan de in strijd met het voorschrift zijnde situatie. De aan deze personen opgelegde boetes liggen tussen de EUR 150.000 en EUR 350.000. Deze boetes heeft Wegener naar verluidt voor haar rekening genomen.

Het persoonlijk beboeten heeft volgens de NMa een grotere afschrikwekkende werking, zowel vanwege de financiële gevolgen als vanwege de reputatieschade die ervan het gevolg is. De NMa heeft dan ook aangegeven dat zij vaker (ook) personen zal gaan beboeten.

Feitelijk leidinggevenden, wees dus gewaarschuwd!

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.