O'Byrne/Sanofi revisited: nu bij de beoordeling van een od-actie

Ingevolge art. 6:185 BW is de producent aansprakelijk (in beginsel, art. 6:185 BW somt diverse uitzonderingen op) voor de schade veroorzaakt door een gebrek in zijn product. Voor toetsing van het ‘gebrekscriterium’ is bij productaansprakelijkheid van cruciaal belang hoe de uitleg geschiedt van het ook in art. 6:185 e.v. BW genoemde criterium ‘in het verkeer brengen’. De uitleg van dit begrip in lijn met richtlijn (1985/374/EG) is in het bekende O’Byrne/Sanofi-arrest gegeven.In zijn arrest van 13 januari 2017 oordeelt de Hoge Raad dat aan de uitleg van het criterium diezelfde betekenis toekomt, wanneer de vordering niet op art. 6:185 BW maar op art. 6:162 BW (de ‘gewone’ onrechtmatige daad) gebaseerd wordt. Geldt een dergelijke parallelle uitleg ook, wanneer met een vordering uit onrechtmatige daad een producent wordt aangesproken, in een concernverhouding? U leest het in dit blog.  

Vincent Hofman, advocaat Handel, Industrie & Logistiek (HIL)

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.