Omnummeringsbesluiten op grond van de Wet BAG: woningcorporaties, let op!

Recent is ons gebleken dat verschillende gemeenten op dit moment druk bezig zijn met het doorvoeren van adreswijzigingen op grond van de wet ‘Basisregistraties Adressen en Gebouwen’ (de wet BAG). Woningcorporaties en andere huiseigenaren dienen hier alert op te zijn.

Op 1 juli 2009 is de wet BAG in werking getreden. Het doel van de BAG is een doelmatige, uniforme, landelijk homogene registratie van zogeheten adresseerbare objecten. In deze wet is onder meer bepaald welke woningen een huisnummer toegewezen mogen krijgen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het opnemen van de gegevens in de BAG. Als gevolg van de wijziging van deze wet in 2013 komen onzelfstandige woningen zoals kamers in verzorgingshuizen en studentenkamers niet langer in aanmerking voor individuele huisnummers. Concreet betekent dit dat gemeenten alleen nog zelfstandige woonruimte in de BAG mogen registreren. Als gevolg daarvan zijn de gemeenten druk doende alle adresseringen van onzelfstandige woonruimten aan te passen door middel van omnummeringsbesluiten. Deze omnummeringsbesluiten kunnen gevolgen hebben voor zowel verhuurders als huurders. Het is daarom goed om alert te zijn op eventuele omnummeringsbesluiten.

Een voorbeeld ter verduidelijking. Een pand is opgedeeld in 4 studentenkamers. Tot voor kort hadden deze kamers in de adressering ieder een individueel nummer: 5A t/m 5D. De gemeente en alle andere instanties gebruiken deze adressering. Als gevolg van het omnummeringsbesluit van de gemeente komen al deze studenten te wonen op nummer 5 (dus zonder dat nog onderscheid wordt gemaakt in kamers door toevoeging van een letter). De verhuurder van de kamers kan in de huurovereenkomst nog wel onderscheid blijven maken tussen de verschillende kamers en die aanduiden met letters, maar officieel wonen al deze vier studenten nu samen op hetzelfde adres.

Er kunnen uiteenlopende (al dan niet tijdelijke) gevolgen zijn van zo’n omnummeringsbesluit. Op zich heeft de gemeente een verplichting de omnummering te verwerken in de Basisregistratie Personen (BRP). Dat gebeurt echter niet altijd direct en in de tussentijd kan de bewoner dan geconfronteerd worden met de mededeling dat hij of zij geen bekende woon- en of verblijfplaats heeft. Bij de Belastingdienst kunnen bewoners van onzelfstandige woningen door het omnummeringsbesluit ineens als een huishouden worden aangemerkt, wat weer gevolgen kan hebben voor bijvoorbeeld het recht op toeslagen. Instanties die normaal gesproken automatisch worden geïnformeerd bij adreswijzigingen (zoals DUO), ontvangen de wijziging als gevolg van het omnummeringsbesluit ook. Maar lang niet alle instanties en bedrijven waar bewoners mee te maken hebben, worden automatisch geïnformeerd.

Verhuurders en huurders van onzelfstandige woonruimten die een omnummeringsbesluit ontvangen doen er verstandig aan het besluit goed te controleren. Een omnummeringsbesluit wordt weliswaar ook naar het adres gezonden waar het op ziet, maar omdat een (behoorlijke) toelichting vaak ontbreekt en het besluit zelf vaak zeer summier is, zullen bewoners ook na het lezen van het besluit nog onvoldoende geïnformeerd zijn over de mogelijke gevolgen daarvan. Als er iets niet blijkt te kloppen is het mogelijk (binnen 6 weken) bezwaar te maken tegen het omnummeringsbesluit. Hierbij valt te denken aan de situatie dat de gemeente bij het omnummeren uitgaat van een verkeerde tekening of een verkeerde indeling van een pand.

Onder omstandigheden kan er een zorg- en/of informatieplicht op de verhuurder van onzelfstandige woonruimte jegens de bewoners rusten als sprake is van een onverwachte adreswijziging. De huisnummerwijzigingen kunnen namelijk ook, voor een vaak kwetsbare groep mensen, financiële gevolgen hebben als er niet tijdig actie wordt ondernomen. De toeslagen van de Belastingdienst, verleende parkeervergunningen en de hoogte van gemeentelijke heffingen kunnen alle geraakt worden door deze omnummeringsbesluiten. Het kan zelfs zo zijn dat de huurovereenkomst moet worden aangepast of aangevuld vanuit het goed verhuurderschap. Ook bij het sluiten van nieuwe huurovereenkomsten is het van belang het onderscheid kenbaar te maken en de nieuwe huurders erop te wijzen dat de in de huurovereenkomst opgenomen adressering mogelijk afwijkt van de door de gemeente gehanteerde adressering.  

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.