Onderzoek NMa naar executieveilingen

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) onderzoekt op dit moment de praktijk rond executieveilingen. Het aantal huizen dat wordt verkocht op de veiling groeit als gevolg van de crisis en handelaren weten daar volgens de NMa fors aan te verdienen.

Het aantal woningen dat wordt verkocht door een executoriale veiling is de laatste jaren als gevolg van de kredietcrisis aanzienlijk toegenomen. Waar er in 1998 nog sprake was van 362 woningen die werden geveild was dit in 2008 al gestegen naar 1779. Deze explosieve groei heeft ertoe geleid dat er in 2011 in totaal 2811 woningen werden geveild.

De NMa heeft in november 2009 een onderzoek geopend naar mogelijke kartelvorming van huizenhandelaren en makelaars bij de executieveilingen. Inmiddels is uit het onderzoek van de NMa naar voren gekomen dat een aantal handelaren zou samenwerken. De NMa stelt dat het kunstmatig laag houden van de inkoopprijs van woningen voorafgaande aan en tijdens de veiling het doel was van deze samenwerking. Naar aanleiding van deze uitkomsten heeft de NMa in december 2011 de eerste veertien huizenhandelaren beboet wegens het beweerdelijk overtreden van het kartelverbod van artikel 6 van de Mededingingwet. De namen van de betrokken handelaren zijn niet bekend gemaakt, maar het is niet uitgesloten dat de NMa de komende maanden alsnog tot bekendmaking daarvan overgaat.

Hierop vooruitlopend heeft Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie medio januari een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij toezegt de kamer voor 1 februari a.s. te informeren omtrent de verhaalsmogelijkheden voor gedupeerden van mededingingsovertredingen. Momenteel wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn de Wet Collectieve Afhandeling Massaschade zodanig aan te passen dat representatieve belangenorganisaties ook de individueel geleden schade collectief kunnen verhalen.

Indien voornoemde wetswijziging 1 januari 2013 in werking zal treden betekent dit dat gedupeerde voormalige huiseigenaren niet alleen individueel een claim tot schadevergoeding kunnen neerleggen bij de beboete handelaren, maar tevens de krachten kunnen bundelen om genoegdoening te verkrijgen.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.