Onlineverkoop in exclusieve distributiesystemen

Internetbezoekers verplaatsen zich in luttele seconden van een webshop gevestigd in het ene land naar een webshop gevestigd in een ander land om zo te kiezen voor de – in hun ogen – beste leverancier of prijs. Het maakt de consument in principe niet zoveel meer uit in welk land de leverancier gevestigd is. Het aanbod zou zich aan die vraag moeten aanpassen, maar dat is niet altijd in het belang van fabrikanten en leveranciers. Bijvoorbeeld in distributiesystemen waarin iedere distributeur een exclusief geografisch gebied heeft.

Omdat onlineverkoop niet aan landsgrenzen is gebonden, kan de geografische exclusiviteit van zo’n distributienetwerk erdoor worden bedreigd. Om het exclusieve netwerk te beschermen zullen leveranciers mogelijk voorwaarden willen stellen aan onlineverkoop. Men kan bijvoorbeeld kiezen voor het inzetten van verschillende methoden en technieken om het verkeer van internetbezoekers in eigen voordeel te sturen. Het is echter de vraag of de leverancier hier goed aan doet, omdat overtreding van het kartelverbod – en daarmee ook (gedeeltelijke) nietigheid van de overeenkomst met zijn distributeurs – op de loer ligt.

Esther Glerum – van Aalst en Leonie Gerding hebben over de mededingingsrechtelijke aspecten van onlineverkoop in distributiesystemen waarbij sprake is van geografische gebiedsverdeling een artikel geschreven in het Maandblad voor Vermogensrecht (MvV 2014, nr. 3, Boom Juridische Uitgevers).

Heeft u vragen over online geografische gebiedsverdeling en de mededingings-rechtelijke beperkingen die daar voor uw onderneming mogelijk aan kleven? Neem contact op met Esther Glerum – van Aalst.

Lees het artikel over onlineverkoop in exclusieve distributiesystemen.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.