Onterechte verwerking BSN in btw-nummers van zzp-ers door de Belastingdienst?

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft gisteren aangekondigd een onderzoek in te stellen of de Belastingdienst een wettelijke grondslag heeft voor het verwerken van het burgerservicenummer (BSN) in btw-identificatienummers van zzp'ers.

De afgelopen maanden heeft de AP verzoeken van zzp'ers gekregen om zich hier over uit te spreken.

Privacyrisico’s

Het BSN is een uniek en tot de persoon herleidbaar nummer. Daarom is het een zogeheten bijzonder persoonsgegeven op grond van de Wbp. Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens gelden extra strenge regels. Met het BSN kan gemakkelijk een koppeling worden gemaakt tussen informatie uit verschillende bestanden. Onzorgvuldig gebruik van het BSN brengt daarom privacyrisico’s met zich mee, bijvoorbeeld misbruik van persoonsgegevens en identiteitsfraude.

Het BSN van zzp'ers is echter integraal opgenomen in hun btw-identificatienummer. Zzp'ers hebben de verplichting om hun btw-nummer aan (potentiële) klanten bekend te maken, bijvoorbeeld op hun website en op facturen. Het is dan ook vrij opmerkelijk dat er met meest beschermde persoonsgegeven uit de Wbp zo lichtzinnig door de Belastingdienst wordt omgegaan. Zeer terecht dat de toezichthouder dit dan ook gaat onderzoeken.

Opmerkelijk

De Belastingdienst is niet de enige die vrij klakkeloos omgaat met het BSN. Zo blijkt uit de praktijk dat als u een afspraak hebt bij de Gemeente Rotterdam, bijvoorbeeld voor het verlengen van uw rijbewijs of paspoort, u meteen bij binnenkomst al uw BSN moet intikken in de computer, anders wordt u niet geholpen. Uiteraard mag de Gemeente Rotterdam, als overheidsorganisaties het BSN gebruiken om haar taak uit te voeren. Maar dat mag alleen als het BSN hierbij noodzakelijk is, en is dat al het geval bij het aanmelden voor de afspraak? Indien u bijvoorbeeld in een telefoongesprek met uw gemeente alleen om algemene informatie vraagt, dan is het niet nodig dat de gemeente naar uw BSN vraagt.

Daarnaast wijs ik ook nog maar eens een keer op de gevaren van het “kopietje paspoort”. De toezichthouder heeft hierover ook richtsnoeren gegeven. Bottomline is: geef geen kopieën van uw paspoort of ID indien dit niet nodig is en mocht het wel nodig zijn, streep dan uw BSN weg.

Ady van Nieuwenhuizen, advocaat merkenrecht

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.