Ontmoet uw potentiële zakenpartners in kansrijk Iran

Dat is de kop van de aankondiging van het door Netherlands Maritime Technology (NMT), belangenbehartiger voor de Nederlandse maritiem-technologische sector, gepromote Holland Paviljoen op IRANIMEX 2017. Terecht, want Iran biedt volop kansen voor de sector. De versoepelingen (feitelijk: opschorting van een deel van de sancties) daarin ten spijt zijn er echter nog steeds (handels-) barrières.

Opgeheven is o.a. het verbod op de handel in goederen voor tweeërlei gebruik goederen van bijlage I bij Verordening (EU) 428/2009, het exportverbod voor key equipment  voor de olie, gas en petrochemische industrie, voor de Iraanse marine en dat voor schepen bestemd voor het vervoer van olie en petrochemische producten inclusief diensten in verband daarmee, alsook het import verbod met betrekking tot Iraanse olie en gas respectievelijk petrochemische producten.

Het verbod op transacties met op de sanctielijst geplaatste entiteiten en personen is afgezwakt. Deze lijst is met ruwweg 50% in omvang teruggebracht.

Er zijn per saldo vijf echte verboden overgebleven (wapens, ‘Missile Technology Control Regime’ (‘MTCR’) goederen, voor repressiedoeleinden bestemde zaken, interceptie en monitoring middelen, alsmede transacties met de andere 50 % nog op de sanctielijst voorkomende entiteiten en personen.

De versoepeling laat onverlet dat goederen met een (al dan niet deels) Amerikaanse origine en dollartransacties  een probleem van formaat blijven en dat uitvoervergunningen in veel gevallen vereist zijn.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.