Ontslag op staande voet mogelijk vanwege uitlenen kortingspas

Veel werkgevers kennen een regeling waar zij personeelskorting geven op producten of diensten die hun werknemers aanschaffen. Dit gegunde ‘extraatje’ is meestal voor persoonlijk gebruik bestemd, en het is niet de bedoeling dat anderen, niet bij werkgever werkzame personen, ook aanspraak maken op deze korting.

Wat was er aan de hand?

IKEA kent ook een dergelijke interne personeelsregeling. Werknemers krijgen bij indiensttreding een kortingspas. De bedrijfsregels van IKEA bepalen dat ‘aankopen met personeelskorting alleen door medewerkers met een personeelspas kunnen worden gedaan’ en dat deze pas ‘alleen voor persoonlijk gebruik is bestemd’.

Een werkneemster van IKEA, 60 jaar (!) en al 21 jaar in dienst (!) hield zich hier niet aan. Zij leende namelijk haar kortingspas uit aan haar zus,. Vervolgens werden de aankopen, via een collega van en in het bijzijn van de werkneemster, afgerekend. De werkneemster wordt nog diezelfde dag door HR opgeroepen voor een gesprek, en enkele dagen later op staande voet ontslagen.

Wat vond de rechter?

Terecht, zo oordeelde de kantonrechter. De werkneemster wist namelijk dat zij in strijd handelde met de regels omtrent personeelskorting. Op vragen van de (afrekenende) collega of met het geven van korting aan de zus van de werkneemster geen problemen ontstonden, antwoordde zij namelijk dat die problemen zouden uitblijven als de collega haar mond zou houden.

De kantonrechter merkt ook op dat IKEA – in het kader van de bedrijfsvoering – een zwaarwegend belang van IKEA heeft dat bedrijfsregelingen worden nageleefd. En dat IKEA erop moet kunnen vertrouwen dat haar werknemers te goeder trouw de opgedragen taken uitvoeren en integer gebruik maken van de hen geboden faciliteiten (zoals de mogelijkheid om tegen korting aankopen te doen binnen het bedrijf van IKEA). Tot slot merkt de kantonrechter op dat ook de precedentwerking die uitgaat van het gedrag van de werkneemster daarbij van groot belang is.      

Conclusie en advies

Een ontslag op staande voet is een zeer zware (meest vergaande) sanctie voor een werknemer. Bij een ontslag op staande voet zijn alle omstandigheden van het geval bepalend, zoals de aard en duur van het dienstverband, de leeftijd van de werknemer, of de werknemer eerder is aangesproken op het gedrag etc. Uit het feit dat de kantonrechter, ondanks dat de werkneemster van IKEA 60 jaar oud en 21 jaar in dienst was, toch het ontslag in stand hield kan worden opgemaakt dat hij het handelen van haar hoog opnam.

In dit soort zaken is het van groot belang dat personeel op de hoogte is van de bedrijfsregelingen. Dat oordeelde ook de rechter in deze zaak. Het is dan ook aan te bevelen personeel herhaaldelijk op deze regelingen te wijzen en deze consequent te handhaven.

Daarnaast blijkt weer eens dat ook bij ogenschijnlijk kleine overtredingen (de korting bedroeg minder dan € 120), zogenoemde bagateldelicten, ontslag op staande voet gerechtvaardigd kan zijn.

Hoewel sommige situaties ogenschijnlijk veel op elkaar lijken, kunnen bepaalde omstandigheden ervoor zorgen dat een ontslag op staande voet een te zware sanctie is, en geen stand houdt. Het is daarom aan te bevelen om vóórdat u tot ontslag op staande voet overgaat, uw advocaat raadpleegt!    

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.