Ontslag op staande voet: vermijd strafrechtelijke termen!

Ontslag op staande voet: vermijd strafrechtelijke termen!

Ontslag op staande voet: vermijd strafrechtelijke termen!

Een ontslag op staande voet is niet zelden gebaseerd op
ernstig verwijtbaar gedrag van een werknemer die ook strafrechtelijk over de schreef is gegaan. Denk bijvoorbeeld aan ontslag wegens diefstal, mishandeling en vernieling.

Recentelijk oordeelde het Hof Arnhem-Leeuwarden in een zaak waarin een ontslag op staande voet wegens ‘verduistering’ centraal stond. Uit dit oordeel volgt dat er voor een werkgever bewijsrechtelijke problemen kunnen ontstaan vanwege het gebruik van een strafrechtelijke term in de ontslagbrief.

Volgens de werkgever, een transport- en koeriersbedrijf,
zijn door de werknemer vervoerde postpakketten niet aangekomen en heeft hij in ieder geval geldbedragen niet, dan wel niet juist, afgedragen. De werkgever gebruikte de volgende woorden in de ontslagbrief: ’De reden hiervoor is dat u verduisterd heeft sommen geld en pakketten van mijn klanten en brandstofgelden die toebehoren aan ARO BV.’.De werknemer kwam op tegen zijn ontslag en startte in kort geding een loonvorderingsprocedure.

Stelplicht en bewijslast

Onder verduistering wordt op grond van het Wetboek van
Strafrecht verstaan: ’het zich opzettelijk en wederrechtelijk toe-eigenen van enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort‘. De werkgever had in deze kwestie, gelet op de tekst van de ontslagbrief, expliciet verduistering
ten grondslag gelegd aan het ontslag wegens een dringende reden. Hierdoor had het volgens het hof op de weg van de werkgever gelegen om aannemelijk te maken dat de werknemer zich – gelijk als aan de strafrechtelijke omschrijving – opzettelijk
en wederrechtelijk aan derden toebehorende remboursgelden, brandstofgelden en pakketten had toegeëigend. Een behoorlijk zware bewijslast voor de werkgever dus. In deze zaak is het (naar het voorlopig oordeel van het hof) de werkgever dan
ook niet gelukt dit aannemelijk te maken.

Beschrijf feitelijk handelen

In beginsel rust de stelplicht en bewijslast inzake de
aanwezigheid van een geldige dringende reden op de werkgever. Een werkgever dient zich hiervan bewust te zijn bij het opstellen van een ontslagbrief. Om te voorkomen dat je als werkgever in een (eventuele) procedure strafrechtelijke
bestanddelen dient te bewijzen, is het raadzaam strafrechtelijke termen in een ontslagbrief te vermijden. In plaats daarvan kan in de brief (uitgebreid) het feitelijk handelen van de werknemer worden omschreven dat – tezamen met andere feiten en omstandigheden – een dringende reden vormt en aanleiding is geweest voor het ontslag op staande voet.

Bronvermelding: Loonzaken 2013, nr. 10

Jurisprudentie: Hof Arnhem-Leeuwarden 13-08-2013, nr.
200.127.582 (ECLI:NL:GHARL:2013:6013)

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.