Ontslag van Greenpeace-werknemer vanwege uitlatingen op persoonlijke Facebookaccount

In een zaak die voor de kantonrechter Amsterdam diende ontbond de kantonrechter de arbeidsovereenkomst van een werknemer, omdat deze op Facebook opmerkte dat de protesten in Hong Kong met (dodelijk) geweld zouden moeten worden beëindigd. Deze uitlatingen waren in strijd met de kernwaarden van Greenpeace, die duidelijk waren vermeld in de gedragscode. Daarbij is ook van belang dat de werknemer geen spijt betuigde ten aanzien van zijn gedragingen.

De werknemer was sinds 5 september 2016 als project finance officer in dienst bij Greenpeace. Binnen Greenpeace geldt een gedragscode, waarin onder meer staat aangeven dat de kernwaarden ‘persoonlijke verantwoordelijkheid’ en ‘geweldloosheid’ gelden. De werknemer had een Facebookaccount met ongeveer 200 vrienden, waaronder circa 12-15 collega’s. Op zijn Facebookaccount stond tot oktober 2019 vermeld dat hij voor Greenpeace werkzaam was.

Op 24 oktober 2019 ontving Greenpeace een anonieme klacht over de werknemer. Daaruit bleek dat de werknemer op zijn Facebookpagina had aangegeven dat de protesten in Hong Kong met geweld, desnoods dodelijk geweld, moesten worden neergeslagen. Ook had hij opmerkingen over het milieu en kernwapens gemaakt. Redenen voor Greenpeace om de arbeidsovereenkomst te willen ontbinden.

Beoordeling van de rechter

De rechter gaf aan dat hier twee belangen tegen elkaar dienden te worden afgewogen: het recht op vrije meningsuiting van de werknemer tegenover zijn verplichting zich als goed werknemer te gedragen. Daarbij diende de aard van de meningsuiting, de motieven van de werknemer, de schade en de ernst van de sanctie ook te worden betrokken.

De kantonrechter achtte de mening van de werknemer over het neerslaan van de demonstraties in Hong Kong zo sterk in strijd met de kernwaarden van Greenpeace dat de werknemer deze als goed werknemer niet openbaar had mogen maken. Hierbij vond de rechter van belang dat de werknemer zijn uitlatingen had gedaan op zijn Facebookaccount waarop ook stond aangeven dat hij bij Greenpeace werkte. Een goede reden waarom hij dat op die manier deed gaf de werknemer niet. Tot slot hadden de uitlatingen ook schadelijke gevolgen voor Greenpeace, nu iemand hierover klaagde.

De kantonrechter gaf tot slot nog aan dat de uitlatingen zelf niet zonder meer een ontslag rechtvaardigde. Met een minder vergaande sanctie had volstaan kunnen worden, áls de werknemer had aangegeven zich (voortaan) aan de gedragscode te conformeren. De werknemer gaf echter aan dat dit niet van hem verlangd mocht worden. Dit alles bij elkaar leidde voor de rechter tot de conclusie dat er een redelijke grond voor ontslag was en beëindigde de arbeidsrelatie. Wel ontving de werknemer een transitievergoeding van € 3.679,18.

Rechtbank Amsterdam, 20 februari 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:1163

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.