Ook bescherming voor de klokkenluidende zzp-er?

Ook bescherming voor de klokkenluidende zzp-er?

De arbeidsrechtelijke positie van de zzp-er is langere tijd in opspraak. Denk aan de bezorgers van Deliveroo, die geen zzp-ers maar werknemers zijn, kan een zzp-er in sommige gevallen een beroep doen op werkgeversaansprakelijkheid en kan in de toekomst de klokkenluidende zzp-er wellicht ook aanspraak gaan maken op bescherming (deze bescherming geldt nu slechts voor werknemers). 

Als het aan minister Dekker voor rechtsbescherming en minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ligt wordt het benadelingsverbod voor klokkenluiders uitgebreid naar al diegenen die anders dan uit dienstbetrekking arbeid verrichten of hebben verricht. Het gaat daarbij met name om zzp-ers, stagiairs en vrijwilligers.

Daartoe is op 31 januari 2019 een conceptwetsvoorstel ter consultatie voorgelegd dat voorziet in een wijziging van het huidige wetsartikel.

Wettelijke bescherming

Door de uitbreiding van het benadelingsverbod worden ook zzp-ers, stagiairs en vrijwilligers wettelijk beschermd tegen benadeling als gevolg van een melding van een vermoeden van een misstand. Bij benadeling van vrijwilligers gaat het dan bijvoorbeeld over onaangename bejegening, het aantasten van de goede naam, het verliezen van de vrijwilligersfunctie en de emotionele schade die dat tot gevolg kan hebben.

Bij benadeling van een zzp-er kan het gaan om het voortijdig beëindigen van een opdracht, het niet verlengen van een opdracht, terwijl dit zonder de melding van de misstand wel zou zijn gebeurd, het zwartmaken van de zzp-er binnen het netwerk van mogelijke andere opdrachtgevers, het plaatsen van (onterechte) negatieve recensies, bijvoorbeeld op de website van de zzp-er of het plaatsen van negatieve berichten op social media.

Een stagiaire zou benadeeld kunnen worden door een vroegtijdige beëindiging van een stage-overeenkomst (waardoor mogelijk studievertraging wordt opgelopen).

Conclusie

De consultatie eindigt op 7 maart 2019. Óf de wijziging uiteindelijk zal worden doorgevoerd, is dus nog even afwachten.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.