Op missie naar China met Rotterdam Partners; One Belt One Road

Kneppelhout & Korthals neemt op dit moment deel aan de missie die Rotterdam Partners organiseert naar de steden Shanghai en Chongqing in China. Tijdens deze missie wordt er een seminar georganiseerd waar Ying Liu en ik een presentatie verzorgen over de mogelijkheden om in Europa zaken te doen. De belangrijkste thema's zijn Agri-Food en Cold Chain Logistics. De vraag in China naar hoogwaardige producten binnen deze categorieën heeft een grote groei doorgemaakt. Door het opzetten van free trade zones in Shanghai, Chongqing en Chengdu is de (West-)Chinese markt nu grotendeels opengesteld voor buitenlandse bedrijven. Dit alles in het kader van de One Belt One Road strategie van China. Niet alleen vervoer over zee maar ook over het spoor: van China per trein naar Rotterdam. 

Agri-Food

China's urbanisatiegraad zal naar verwachting toenemen tot 60% in 2020 tegenover de huidige 50%. De verhoogde urbanisatiegraad zal leiden tot een toename van landbouwproducten, waarbij China afhankelijker kan worden van import van deze landbouwgoederen. Nederland geniet een uitstekende reputatie in China op het gebied van landbouw. Binnen de Agri-Food sector valt voor Nederlandse bedrijven nog veel groei te behalen in China. Nederland was de 17leverancier van landbouwgoederen aan China (inclusief Hong Kong) in 2015, wat gelijk staat aan een exportwaarde van $2.8 miljard.

Met het oog op het openen van bepaalde sectoren voor buitenlandse producten kan Nederland wellicht een grotere leverancier worden. Zo worden Nederlandse peren sinds 2014 toegelaten op de Chinese markt en wordt er achter de schermen hard gewerkt om Nederlandse paprika's, tomaten en appels op de Chinese markt te krijgen. Met de recente voedselschandalen in China in gedachten is het niet vreemd dat Chinezen een voorkeur hebben voor buitenlandse voedselproducten. Het melamineschandaal uit 2008, waarbij babymelk geïnfecteerd was met melamine, staat nog vers in het geheugen. In Nederland kenden wij tot een jaar geleden grote tekorten aan babymelkpoeder als gevolg van massale opkoop van dit product door consumenten die het vervolgens naar China verzonden. Ter indicatie van dit marktpotentieel: 40% van de Nederlandse landbouwexport naar China bestaat uit zuivel, waarvan babymelkpoeder een belangrijk aandeel vormt. Naast de export van pure landbouwgoederen kunnen Nederlandse bedrijven ook profiteren van de moderniseringsslag van de Chinese landbouw- en tuinbouwsector door agrotechonologie en kennis te leveren.  

Cold chain logistics

Ook cold chain logistics zit in de lift. Cold chain logistics kan men zien als temperatuur-geregeld transport dat essentieel is om bijvoorbeeld bederfelijke producten zo vers mogelijk aan te leveren. Binnen cold chain logistics in China onderscheidt men vijf productcategorieën binnen de landbouwsector die het grootste deel van de vraag naar cold chain logistics vormen. Deze vijf productcategorieën zijn vlees, vis, diepvriesvoedsel, fruit en groenten en zuivel, waarvan fruit en groenten de grootste productcategorie zijn en vis de snelst groeiende categorie is.

In totaal vertegenwoordigen deze landbouwgoederen een waarde van 332,24 ton aan verscheepte producten in 2015, een toename van 15,55% ten opzichte van 2014. De verwachting is dat de waarde van landbouwgoederen binnen cold chain logistics in 2020 597,8 ton zal bedragen. Naast landbouwproducten is ook het gekoeld leveren van farmaceutische producten als vaccins een grote groeimarkt binnen cold chain logistics.

Deze Chinese groei is goed nieuws voor de Rotterdamse haven, die beschikt over de meeste koel- en vriesfaciliteiten van alle Europese havens. Binnen de containervaart is het vervoer van koel- en vriescontainers een niche die bovengemiddeld presteert met 3% tegenover een groei van 0,6% van de containervaart als geheel. Met het oog op de Nederlandse exportkansen van de landbouwsector is de bloeiende Chinese markt voor cold chain logistics een aangename bijkomstigheid. 

One Belt One Road strategie

Iedereen is bekend met de havens van Guangzhou, Ningbo en Tianjin, maar Khorgas zal bij veel mensen toch minder bekend in de oren klinken. Khorgas, in het westen van China tegen de grens met Kazachstan, staat aan de vooravond van een ongekende groei. In 2013 kondigde de Chinese president Xi Jinping aan om tientallen miljarden te gaan investeren in het Belt and Road Initiative, een zeer omvangrijk project dat als doel heeft om de alom bekende zijderoute nieuw leven in te blazen.

Met veel scepsis uit Europa begon China met de bouw van een spoorroute over land die Chinese goederen nog sneller naar Europa kan verschepen dan over zee. De route loopt grofweg van Chongqing, in het midden van China, tot het eindpunt in Duisburg in Duitsland, 's werelds grootste binnenlandse haven. Khorgas zal fungeren als hub voor een groot deel van de goederen die over dit spoor hun weg zullen vinden naar Europa. Momenteel gaat 90% van alle export uit China via zee naar de plaats van bestemming. De komst van de vernieuwde zijderoute, die de sterk verkorte reistijd als groot voordeel heeft, zal grote gevolgen kunnen hebben voor de Rotterdamse haven.

Europese steden als Łódź in Polen en Duisburg in Duitsland anticiperen al op een forse toename van economische activiteit. Zo is Łódź één van de initiatiefnemers van de eerste frequente treinverbinding tussen Europa en China dankzij de samenwerking van de derde stad van Polen, Chengdu, de hoofdstad van de Chinese provincie Sichuan en Dell. Dell, die fabrieken in zowel Łódź als Chengdu heeft, is namelijk erg gebaat bij een snelle verbinding tussen deze 2 steden. Dankzij dit initiatief is Polen in staat om meer te exporteren naar China, naast de genoemde producten van Dell. Duisburg, dat nu al 's werelds grootste binnenlandse haven is, zal als eindpunt van deze spoorverbinding fors profiteren gezien de omvang van de handel tussen China en Duitsland.

Deze ontwikkelingen zullen een grote impact hebben op Rotterdam. Dankzij de Betuweroute die de Rotterdamse haven verbindt met het Duitse achterland, en dus Duisburg, ontstaan er veel kansen op het gebied van goederentransport over het spoor. Containers uit Rotterdam kunnen bijvoorbeeld geladen terug naar China en vice versa. Ook zal de sterk verbeterde route van Nederland naar China veel kansen bieden voor de eerder genoemde export van landbouwgoederen, waarbij versheid een prominente rol speelt.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.