Over de Richtlijn Bedrijfsgeheimen en concurrentiegevoelige informatie in een procedure…

Onlangs plaatsen wij al een blog over de nieuwe Richtlijn Bedrijfsgeheimen (“Richtlijn”), welke in 2018 in Nederlandse wetgeving moet zijn omgezet. Op deze site is ook een blog verschenen over hoe in een procedure kan worden omgegaan met concurrentiegevoelige stukken. De Richtlijn Bedrijfsgeheimen biedt daartoe ook mogelijkheden, zoals u in dit blog kunt lezen.

Voorwaarden voor bescherming van bedrijfsgeheimen

Bedrijfsgeheimen, waaronder ook concurrentiegevoelige informatie, worden op basis van de Richtlijn alleen beschermd wanneer er (i) een legitiem belang is bij het vertrouwelijk houden van de informatie, (ii) een legitieme verwachting is ten aanzien van het bewaren van de vertrouwelijkheid en (iii) de informatie feitelijke of potentiële handelswaarde bezit.

Specifieke maatregelen voor waarborg vertrouwelijkheid

Partijen zijn vaak terughoudend om concurrentiegevoelige informatie in het geding te brengen als bewijs voor de ingenomen standpunten. Soms wordt er zelfs (jaren)lang geprocedeerd over de vraag of een zitting al dan niet achter gesloten deuren moet plaatsvinden. De Richtlijn creëert mogelijkheden om enerzijds de vertrouwelijkheid van die informatie te waarborgen, en anderzijds een eerlijk proces te verzekeren. Op grond van de Richtlijn (art. 9 lid 2) kan de rechter namelijk specifieke maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van concurrentiegevoelige stukken te waarborgen. Dit moet dan wel op een ‘met voldoende redenen omkleed verzoek’ van een partij. Zodoende kan onder meer toegang tot de informatie en  hoorzittingen worden beperkt en een niet-vertrouwelijke versie van de uitspraak worden verspreid. Wil de rechter dergelijke maatregelen inzetten, dan moet de vertrouwelijkheid van concurrentiegevoelige informatie wel zwaarder wegen dan het belang van openbaarheid. De omstandigheden van het geval zullen in dit kader een beslissende rol spelen.

Expliciet verzoek

Tenzij lidstaten dat expliciet in hun nationale wetgeving opnemen, wordt een beoordeling over vertrouwelijkheid van concurrentiegevoelige stukken door een rechter niet ambtshalve gemaakt. Als partij moet dus in beginsel een expliciet verzoek worden gedaan om bepaalde maatregelen ter waarborging van de vertrouwelijkheid te nemen.

Round Table Trade Secrets

Heeft u concurrentiegevoelige informatie die uw bewijspositie kan versterken en wilt u weten hoe u dat zo veilig mogelijk kunt doen? Wij hebben veel ervaring op het gebied van procedures waarin bedrijfsgeheimen een cruciale rol spelen en helpen u graag.

Ook kunt u zich aanmelden voor onze Round Table over de nieuwe Trade Secrets Directive, oftewel de Richtlijn Bedrijfsgeheimen, die op woensdag 28 juni 2017 op ons kantoor plaatsvindt. Meer informatie over deze bijeenkomst kunt u hier vinden.

Hilde Pors, advocaat IP

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.