Pas op met de familienaam als handelsnaam!

mr. Thera Adam- Van Straaten
Intellectueel Eigendom & ICT
09 oktober 2012

Pas op met de familienaam als handelsnaam!

Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gevoerd. Een merk is een woord of logo dat de waren en diensten van een onderneming kan onderscheiden Een subtiel maar wezenlijk verschil. Het komt vaak voor dat een onderneming wordt gevoerd onder de familienaam. Ook als merk voor de producten of diensten van die onderneming wordt vaak de familienaam gekozen. Denk aan Albert Heijn, Heineken, Philips, etc. Dat is op zich geen probleem maar kan dat wel worden in geval van een faillissement.

Bij een faillissement zal de curator beoordelen of de bezittingen van de onderneming enige waarde hebben. De boedel moet immers worden verkocht om de schuldeisers (deels) te kunnen afbetalen. Een handelsnaam en een merk zijn onderdelen van de onderneming die een waarde vertegenwoordigen en verkocht kunnen worden. Hetzelfde geldt overigens voor domeinnamen, octrooien, know-how, ontwerptekeningen, databases etc.

De curator kan een merk zelfstandig en de handelsnaam enkel met (een deel van) de onderneming verkopen. De koper verwerft dan de rechten op merk respectievelijk handelsnaam. Vervelend is het als de eigenaren van de failliete onderneming een nieuwe onderneming willen oprichten in dezelfde branche met gebruikmaking van weer de eigen familienaam. Die familienaam is dan inmiddels in handen van een ander. In zo’n geval is een ‘botsing’ met de koper van merk en/of handelsnaam niet te voorkomen. De kans is dan zeer groot dat de voormalige eigenaren zich niet meer onder de eigen familienaam mogen profileren.

Dit overkwam transportbedrijf Soonius, dat groente en fruit exporteerde naar met name Denemarken en Zweden. In juni 2010 worden zeven Soonius vennootschappen failliet verklaard. De firma Van Dongen neemt vervolgens een deel van de onderneming, waaronder de handelsnamen en merken (o.a. Soonius) en enkele werknemers (o.a. zoon Soonius) over van de curator. In februari 2012 zegt zoon Soonius zijn arbeidsovereenkomst bij Van Dongen op; vlak daarna zeggen nog 21 werknemers bij Van Dongen op. Zoon Soonius neemt deze werknemers aan bij zijn nieuwe bedrijf Soonius Logistics B.V. (Oud-)relaties wordt in een brief meegedeeld dat vader en dochter Soonius zich ook bij de nieuwe onderneming hebben aangesloten. Ook wordt aangegeven dat vanwege ‘juridische problemen’, zoon, vader en dochter Soonius geen direct aanspreekpunt kunnen zijn. Van Dongen begint een rechtszaak tegen zoon, vader en dochter Soonius en tegen Soonius Logistics B.V. De rechter verbiedt op 9 mei 2012 Soonius Logistics B.V. onder die handelsnaam te opereren en verbiedt zoon, vader en dochter Soonius het merk Soonius nog langer te gebruiken.

Een logisch gevolg van de overdracht van de handelsnaam en merk zou je zeggen. Maar wel met als gevolg dat de familie Soonius haar familienaam nooit meer in deze branche mag gebruiken. Misschien toch een goed idee om daar bij het voeren van een merk of handelsnaam rekening mee te houden….

Wilt u naar aanleiding van dit artikel meer informatie of heeft u vragen, neemt u dan contact op via telefoon 010 - 400 51 00 of via ons contactformulier.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.