Per 1 januari 2017 ook transparantie van indirecte relaties in Transparantieregister Zorg

Zorgaanbieders dienen keuzes te maken op grond van medisch-inhoudelijke gronden, zonder dat daarbij sprake is van (ongewenste) beïnvloeding door de farmaceutische industrie. Om die reden zijn in Nederland gedragscodes opgesteld, zoals de Gedragscode van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR). In die code zijn voorwaarden opgenomen over de financiële relaties tussen de farmaceutische industrie en de zorgaanbieders.

Per 1 januari 2017 is een wijziging aangekondigd in die gedragsregels van de CGR. De wijziging heeft betrekking op de openbaarmaking van de financiële relaties, meer bijzonder de transparantie van indirecte financiële relaties.

Farmaceutische bedrijven kunnen directe of indirecte financiële relaties hebben met zorgaanbieders. Er is sprake van een directe relatie indien een farmaceutisch bedrijf rechtstreeks aan een rechtspersoon betaalt voor nascholing van zorgaanbieders en zelf de zorgaanbieders selecteert die die nascholing verzorgen. Van een indirecte financiële relaties is sprake als betaling door het farmaceutische bedrijf plaatsvindt aan een rechtspersoon zodat een project kan worden uitgevoerd, maar waarbij geen invloed wordt uitgeoefend op welke zorgaanbieders worden ingeschakeld.

Onder de huidige regels, moet de farmaceutische industrie melding maken van de namen van de zorgaanbieders als de feitelijke werkzaamheden door die zorgaanbieder zijn verricht, zelfs als betaling door het farmaceutische bedrijf aan een ander plaatsvindt. Die informatie wordt opgenomen in het Transparantieregister Zorg. Als het niet bekend is, wie de feitelijke werkzaamheden uitvoert, dan moet alleen melding gemaakt worden als de betaling plaatsvindt aan het ziekenhuis of aan een samenwerkingsverband van zorgaanbieders. Betalingen aan congresorganisatoren blijven op die manier – tot nu toe – buiten zicht. De CGR meent dat ook transparantie over die betalingen aan derden, zoals congresorganisaties, vergroot moet worden; om die reden worden de regels omtrent deze betalingen aangepast, zodanig dat ook betalingen aan onafhankelijke derde partijen openbaar moeten worden gemaakt. Het doel van deze wijziging is dat het geheel transparant wordt welke individuele zorgaanbieders, welke bedragen ontvangen van farmaceutische bedrijven; op die manier zal ook de bewustheid van de zorgaanbieder groter worden.

Praktisch gezien betekent deze wijziging dat per 1 januari 2017 niet alleen de schriftelijke dienstverleningsovereenkomsten, maar ook sponsorovereenkomsten m.b.t. nascholing van zorgaanbieders, ter ondersteuning van patiëntenorganisaties en voor projecten ex art. 6.5. van de CGR-Code (zoals m.b.t. innovatie of kwaliteitsverbetering) moeten worden gemeld op naam van de onafhankelijke derde partij. Als gevolg van de verplichting tot melden per 2017, zullen deze gegevens per 2018 in het Transparantieregister Zorg zichtbaar zijn.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.