Pre-pack; de doorstart 2.0.

Sinds haar introductie in Nederland in 2012, kan de pre-pack rekenen op veel belangstelling. De Harense Smit, Heiploeg, Marlies Dekkers, Schoenenreus en recent Neckermann en Estro maakten allen gebruik van deze in Nederland relatief nieuwe wijze van doorstarten. Het kabinet stemde 1 juli jl. in met het wetsvoorstel dat de pre-pack ook een wettelijke basis zal geven. De reacties zijn gemengd.

De praktijk leert dat een doorstart valt of staat bij de snelheid waarmee die kan worden gerealiseerd. Dit wordt ingegeven door het wegtrekken van klanten en leveranciers tijdens de onzekere periode tussen faillissement en doorstart. De pre-pack beperkt de duur van die onzekere periode.

De pre-pack is nog niet geregeld in de wet, maar verloopt in de praktijk als volgt. Nadat een onderneming aan de rechtbank een geslaagd verzoek voor een pre-pack heeft gedaan, stelt de rechtbank een ‘beoogd curator’ aan. Deze beoogd curator zal vervolgens, voordat het faillissement is uitgesproken, in relatieve stilte met de onderneming en de beoogde doorstarter om de tafel gaan om tot overeenstemming te komen over hoe, en tegen welke vergoeding, de beoogde doorstarter de activiteiten van de onderneming kan voortzetten.

Om de kans van slagen optimaal te houden, wordt aan dit pre-pack traject geen ruchtbaarheid gegeven. De pre-pack beslissing en de aanstelling van de beoogd curator worden niet gepubliceerd.

Slagen de onderhandelingen, dan zal doorgaans zeer kort na het uitspreken van het faillissement de doorstart worden gerealiseerd. Overigens, ongeacht of partijen tot overeenstemming komen, zal in beginsel het faillissement van de onderneming volgen op de pre-pack. De eerder aangewezen beoogd curator zal in beginsel ook tot de curator in het faillissement worden aangesteld.

Uitgangspunt bij de pre-pack is dat de waarde van de onderneming zoveel mogelijk behouden blijft, ondanks het faillissement. Dit zou moeten leiden tot een hogere opbrengst voor de boedel, waardoor schuldeisers van de onderneming beter af zijn dan bij een faillissement zonder pre-pack. Of dat ook daadwerkelijk het geval is, is moeilijk te toetsen. De beoogd curator zal in beginsel maar met één geïnteresseerde partij kunnen onderhandelen en zal zich in een zeer korte periode moeten beraden op de juiste prijs voor de doorstart. Tegenstanders spreken daarom wel van concurrentievervalsing en, bijvoorbeeld vakbonden, stellen dat een pre-pack uitnodigt tot misbruik van het faillissementsrecht.

Het faillissement van een onderneming zorgt voor teleurstellingen. De pre-pack beoogt die teleurstellingen te beperken en dat is te prijzen. Een wettelijke regeling zal voldoende handvatten moeten bieden voor een zorgvuldige gang van zaken. De roep om heldere wetgeving is dan ook sterk. De Tweede Kamer zal zich nu over het wetsvoorstel gaan buigen. Tegelijkertijd is het FNV een rechtszaak gestart om de pre-pack bij Heijploeg onder vuur te nemen.

De negatieve reacties op pre-packs tonen dan ook eens te meer aan dat zorgvuldigheid geboden is. Kneppelhout & Korthals heeft de afgelopen twee jaar een aantal omvangrijke pre-pack begeleid. Wij adviseren ondernemingen, doorstarters en andere stakeholders voor, tijdens en na afloop van pre-packs.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.