Projectontwikkeling & Vastgoedbeheer

Vastgoedvraagstukken staan vrijwel nooit op zichzelf, ongeacht of er sprake is van nieuwbouw, onderhoud of herontwikkeling, uitbreiding of juist inkrimping. Er is altijd wel sprake van een samenhangend geheel van regelgeving, contracten, bestemmingsplannen, aanbestedingen, grondverwerving, (ver)koop, huur en ga zo maar door. Blijf hier op de hoogte van het laatste nieuws van onze vastgoed experts.

Gert-Jan de Jager

Partner, Advocaat

Water en waterstaatswerken onder de Wet ruimtelijke ordening, de Waterwet en (later) de Omgevingswet

 • Vastgoed
 • Projectontwikkeling & Vastgoedbeheer
Water en waterstaatswerken onder de Wet ruimtelijke ordening, de Waterwet en (later) de Omgevingswet Korte inhoud Waterbeheer is altijd aan verandering onderhevig....

Staatssteunregels in het huurrecht

 • Vastgoed
 • Projectontwikkeling & Vastgoedbeheer
Dit artikel verscheen in Tijdschrift Huurrecht in Praktijk (HIP) / Nummer 4 – Juni 2019 Het is aan de orde van de dag: overheden die huurovereenkomsten sluiten. Vaak...

Het belang van een duidelijke bestemmingsclausule in de huurovereenkomst

 • Vastgoed
 • Projectontwikkeling & Vastgoedbeheer
Het belang van een duidelijke bestemmingsclausule in de huurovereenkomst De huurder van een bedrijfsruimte die daarin een Turks restaurant exploiteert, wil graag de...

Gert-Jan de Jager

Partner, Advocaat

Gevolgen uitspraken Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof voor woningbouw

 • Vastgoed
 • Bedrijven & Overheid
 • Projectontwikkeling & Vastgoedbeheer
Het zal maar weinigen zijn ontgaan dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 (PAS en beweiden en bemesten) belangrijke uitspraken heeft...

Huur van woonruimte & het bewijsbeding

 • Overheid & Instellingen
 • Vastgoed
 • Projectontwikkeling & Vastgoedbeheer
In consumentenovereenkomsten worden vaak algemene voorwaarden van toepassing verklaard. Die algemene voorwaarden maken in principe deel uit van de overeenkomst. Als de...