Projectontwikkeling & Vastgoedbeheer

Vastgoedvraagstukken staan vrijwel nooit op zichzelf, ongeacht of er sprake is van nieuwbouw, onderhoud of herontwikkeling, uitbreiding of juist inkrimping. Er is altijd wel sprake van een samenhangend geheel van regelgeving, contracten, bestemmingsplannen, aanbestedingen, grondverwerving, (ver)koop, huur en ga zo maar door. Blijf hier op de hoogte van het laatste nieuws van onze vastgoed experts.

Gert-Jan de Jager

Partner, Advocaat

Gevolgen uitspraken Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof voor woningbouw

 • Vastgoed
 • Bedrijven & Overheid
 • Projectontwikkeling & Vastgoedbeheer
Het zal maar weinigen zijn ontgaan dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 (PAS en beweiden en bemesten) belangrijke uitspraken heeft...

Karima Bol

Advocaat

Huur van woonruimte & het bewijsbeding

 • Overheid & Instellingen
 • Vastgoed
 • Projectontwikkeling & Vastgoedbeheer
In consumentenovereenkomsten worden vaak algemene voorwaarden van toepassing verklaard. Die algemene voorwaarden maken in principe deel uit van de overeenkomst. Als de...

Karima Bol

Advocaat

Gemeenten kunnen corporaties niet dwingen tot het doen van investeringen

 • Overheid & Instellingen
 • Vastgoed
 • Projectontwikkeling & Vastgoedbeheer
Dat heeft Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) in haar bindende uitspraak in een geschil tussen de gemeente Rotterdam en woningcorporatie...

Karima Bol

Advocaat

Spookbewoning een gebrek?

 • Overheid & Instellingen
 • Vastgoed
 • Bedrijven & Overheid
 • Projectontwikkeling & Vastgoedbeheer
Op grond van de wet is de verhuurder verplicht gebreken te verhelpen. Deze verplichting heeft de verhuurder niet als het de zogenaamde kleine herstellingen betreft,...

Karima Bol

Advocaat

Een onbemand tankstation: welk huurregime is van toepassing?

 • Vastgoed
 • Bedrijven & Overheid
 • Projectontwikkeling & Vastgoedbeheer
Een onbemand tankstation: welk huurregime is van toepassing? Bij het sluiten van een huurovereenkomst staan partijen niet altijd stil bij welk huurregime op de...