Robotisering en de veranderende arbeidsmarkt, zo staat het ervoor

Gisteren verscheen een onderzoeksrapport waarin de impact van automatisering / robotisering op het Nederlandse onderwijs wordt geanalyseerd op basis van data-analyse. Op 27 mei jl. tijdens ons seminar over robotisering & flexibilisering van arbeid stonden wij ook al stil bij dit onderwerp. Ook toen hebben we al aangenomen en voorspeld dat de opleidingen die op dit moment in Nederland worden aangeboden in onvoldoende mate aansluiten op de arbeidsmarkt van straks. Het rapport van Deloitte bevestigt deze aanname. Een korte samenvatting van de uitkomsten van het rapport van Deloitte.

Toekomst 286.000 studenten bedreigd

Het rapport beschrijft dat 286.000 studenten op dit moment worden opgeleid voor een baan die wordt bedreigd door robotisering en automatisering. Dat betreft ongeveer een kwart van alle huidige studenten. Vooral het MBO wordt getroffen: het gaat daar om bijna de helft van alle studenten. De opleidingen in administratieve, financiële en technische opleidingen zullen potentieel het meeste last van de automatisering kunnen krijgen. De automatiseringskans voor opleidingstype commercieel, financieel en administratief in het MBO+ bedroeg in 2015 ruim 70%.

Hoger opgeleiden minder geraakt

Op de hogescholen en universiteiten zijn de effecten van robotisering en automatisering mindersterk. Maar ook daar vinden we bij de verschillende opleidingstypes automatiseringskansen van ruim 50% (HBO) en ruim 40% (WO).

Waar of niet waar

Natuurlijk kan het zijn dat het uiteindelijk allemaal wel zal meevallen. Ook de onderzoekers houden een slag om de arm. Door robotisering en automatisering ontstaan ook banen. Denk daarbij aan de app-industrie: een kleine 7 jaar geleden was een app nog iets nieuws, inmiddels is de Nederlandse app-industrie één van de grotere ter wereld. En daar zijn ook nieuwe banen door ontstaan. Het is dan ook de vraag of de voorspellingen in de nabije toekomst gaan uitkomen.

Verandering niet nieuw, wel de snelheid

Er valt niet te ontkennen dat er beweging is op de arbeidsmarkt door robotisering en automatisering. Beroepen en functies zullen gaan verdwijnen. Maar dat is niet nieuw en zelfs van alle tijden. De zakkendrager in de haven bestaat ook niet meer. Echter, de snelheid waarmee de wereld verandert is wel nieuw. Dat betekent dat anders dan vroeger zal moeten worden geanticipeerd. In ieder geval sneller. De vraag is of de Nederlandse onderwijssector daar voldoende op is ingericht. 4 Jaar (duur van de opleiding) is tegenwoordig lang.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.