Schaderegeling Vogelgriep

Op dit moment wordt de pluimveebranche getroffen door een vogelgriep (onder meer H5N8). Dat de bedrijven die geruimd worden, schadevergoeding krijgen is verankerd in de wet. Het Diergezondheidsfonds vergoedt de dagwaarde van het pluimvee, maar niet de gevolgschade (artikel 86 Gwd). Over de vraag wat gevolgschade is, is de nodige discussie mogelijk. Voor geruimde bedrijven is het zaak goed te bezien of posten al dan niet terecht door de staatssecretaris van Economische Zaken als gevolgschade worden gezien.

De staatssecretaris heeft de mogelijkheid van schadevergoeding inmiddels ook opengesteld voor broederijen en vermeerderingsbedrijven. Het gaat om een schadevergoeding voor de broedeieren en eendagskuikens die zij tijdens de periode van de landelijke standstill en de overgang naar de regionale aanpak (donderdag 20 november – zaterdag 29 november, 10 dagen) niet op de Nederlandse markt kwijt konden. De omvang van de schade zal worden vastgesteld door taxateurs van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), zo meldde de staatssecretaris op 26 november aan de Tweede Kamer.

De beleidsregel is inmiddels van kracht en heet de Beleidsregel tegemoetkoming DGF eendagskuikens en broedeieren aviaire influenza 2014. Volgens de toelichting van de staatssecretaris komen in aanmerking: ondernemingen die in de periode vanaf het begin van de standstill geen afzet meer hebben voor hun broedeieren en eendagskuikens in de daarvoor geplande afzetgebieden. Het gaat daarbij om broederijen en vermeerderingsbedrijven voor zover zij niet naar andere EU-landen exporteren. Het gaat om circa 250 productiebedrijven voor broedeieren, vier legkuikenbroederijen, 26 vleeskuikenbroederijen, een kalkoenbroederij, twee eendenbroederijen, een legfokbedrijf en twee vleesfokbedrijven.

Het woordje “circa” geeft het al aan. Er zullen grensgevallen zijn. Waarom het ene productiebedrijf wel schadevergoeding krijgt en het andere niet, vergt een afweging over diens afzetgebied en die afweging is vatbaar voor bezwaar en beroep. Uiteraard geldt ook hier dat discussie mogelijk is over de reikwijdte van de schade (direct of gevolg). 

Verder zijn meer gevallen denkbaar waarin u wellicht formeel buiten de regeling valt, bijvoorbeeld omdat u niet tot de categorie van bedrijven behoort die hiervoor genoemd zijn, maar wel schade lijdt. 

Wij kijken in alle gevallen graag met een deskundig oog met u mee, om te zien of we u toch van de regeling gebruik kunnen laten maken of dat u tot een groep van bedrijven hoort die ook voor schadevergoeding in aanmerking zou moeten komen.

Robbert van Opstal en Gert-Jan de Jager, advocaten agrarisch recht.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.