Slapende VvE’s wakker geschud

Sinds 2005 is de overheid zich steeds actiever gaan bezig houden met zogeheten slapende VvE’s. Een nieuw wetsvoorstel geeft de gemeente de mogelijkheid om via de kantonrechter vervangende machtiging te vragen om de VvE achterstallig onderhoud te laten uitvoeren. In aanvulling daarop krijgt de gemeente ook zelf de bevoegdheid om onderhoud aan het pand af te dwingen.

Zodra meerdere woningen binnen één gebouw boven elkaar zijn gesitueerd, worden deze veelal gesplitst in appartementsrechten. Dit vergemakkelijkt de afzonderlijke verkoop van de woningen. Bij een rijtjeshuis is dat niet nodig omdat de eigendom van de grond samenvalt met het daarboven gelegen (rijtjes)huis, zodat voldoende duidelijk is wat er verkocht wordt. Samen met een splitsing in appartementsrechten moet er een vereniging van eigenaars (VvE) worden opgericht. Iedere eigenaar van zo’n appartement is dan verplicht lid van deze VvE en moet dat lidmaatschap bij verkoop overdragen op zijn koper. De bedoeling van zo’n VvE is om zorg te dragen voor het onderhoud en alle andere gemeenschappelijke belangen van de eigenaren van het gebouw waarin de appartementen zijn gelegen. Iedere eigenaar is verplicht bij te dragen aan de daarmee samenhangende kosten. Dit voorkomt discussie over wie de kosten van onderhoud en reparatie van bijvoorbeeld dak, gevel of riolering moet dragen.

Er zijn overigens veel meer woonvormen waarin een VvE mogelijk is, bijvoorbeeld ingeval van woningen die op een gemeenschappelijke parkeergarage zijn gebouwd en het dak daarvan als privé-tuin gebruiken. De meest simpele variant van een VvE zijn beneden-/bovenwoningen, waarbij de VvE dus slechts uit twee eigenaren bestaat. Veelal zijn dergelijke kleine VvE’s slapend, dat wil zeggen dat ze feitelijk niets doen aan gemeenschappelijk onderhoud en beheer van het pand waarin de woningen zijn gelegen. Zeker ingeval deze eigenaren onderling ook nog eens niet goed door één deur kunnen, is de kans op achterstallig onderhoud groot. Voor gemeenten is dat een doorn in het oog, zeker in achterstandswijken waar verloedering al snel op de loer ligt.

Vanaf 2005 zijn daarom de regels voor appartementsrechten aangescherpt. Zo is nu iedere VvE verplicht om een onderhoudsfonds op te richten. Iedere eigenaar moet dan maandelijks een vast bedrag storten, zodat er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn zodra onderhoud nodig is. Ook moeten alle VvE’s per 1 januari 2010 zijn ingeschreven in het Handelsregister.

Tot nog toe konden gemeenten ingeval van achterstallig onderhoud alleen achteraf ingrijpen met een aanschrijving om woningonderhoud te plegen. De Tweede Kamer heeft nu een wetsvoorstel aangenomen waarmee gemeenten ook actief kunnen ingrijpen ingeval van slapende VvE’s. Onder voorwaarden kunnen zij dan net als iedere individuele appartementseigenaar naar de kantonrechter stappen om een vervangende machtiging te vragen. Op deze wijze kan de VvE worden gedwongen om zelf het noodzakelijke achterstallige onderhoud uit te laten voeren voor rekening van de individuele eigenaren. Ook wordt de Woningwet aangepast. De gemeente krijgt daardoor in achterstandswijken onder voorwaarden onder meer ook nog de bevoegdheid om een VvE te dwingen om een onderhoudsplan op te stellen.

Zodra dit wetsvoorstel van kracht is, zullen beneden- en bovenburen de handen in elkaar moeten slaan om verloedering van hun pand te voorkomen. Dat is feitelijk ook in ieders belang.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.