#spon?! Ook voor vloggers geldt de Reclame Code Social Media

Vloggen wordt steeds populairder. Ook bedrijven zien de mogelijkheden van het fenomeen, met name met betrekking tot jongeren. Bekende vloggers hebben soms wel honderdduizenden volgers en daarmee dus een zeer groot bereik. Het is dus ideaal om uw product op te sturen naar een populaire vlogger en te vragen of hij/zij dit wil promoten in zijn of haar vlog. Maar mag dit eigenlijk wel, of zijn er regels waar je je als vlogger én bedrijf aan moet houden bij het maken van deze reclame?

Reclame Code Social Media

Al sinds 1 januari 2014 geldt de Reclamecode Social Media ('RSM'). Deze code is een aanvulling op de in Nederland geldende Reclame Code. In de RSM zijn handvatten opgenomen voor het bedrijfsleven. Deze kunnen worden gebruikt bij het ontwikkelen van reclamecampagnes waarbij social media kanalen zoals Facebook en Twitter worden ingezet.

Ook voor vloggers

Recent heeft de Reclame Code Commissie de toelichting op de RSM verduidelijkt. In de praktijk bleek namelijk dat het niet altijd duidelijk was of de richtlijnen ook van toepassing zijn op vloggers. De Reclame Code Commissie heeft in de toelichting op de RSM nu expliciet benoemd dat ook de reclame-uitingen via vloggers aan de regels moeten voldoen.    Nu de Reclame Code Commissie hier geen misverstand over laat bestaan, is het belangrijk om hier als adverteerder rekening mee te houden. De vraag is: aan welke regels moet dan worden voldaan?

Reclame moet herkenbaar zijn

Een belangrijke norm die uit de RSM volgt, is dat een uiting herkenbaar moet zijn als reclame. Dit om te voorkomen dat de consument wordt misleid. En dat is nu precies waar het bij gesponsorde reclame door vloggers fout kan gaan. Om misleiding te voorkomen, moet dan ook in reclame door vloggers:  

  • herkenbaar zijn dat via social media reclame wordt gemaakt;
  • worden vermeld dat de vlogger een vergoeding ontvangt in geld of natura, indien dit de geloofwaardigheid van de uiting beïnvloedt.

Dit kan bijvoorbeeld door een hashtag in de uiting op te nemen zoals #prom, #adv of #spon. Ook wanneer een dergelijke hashtag niet wordt opgenomen, maar uit de gehele uiting duidelijk wordt dat het gaat om een reclame-uiting, is dat voldoende.

Naast de regel dat de reclame herkenbaar moet zijn, zijn er ook andere belangrijke regels die een adverteerder en vlogger in gedachten moeten houden. Zo is in de RSM een manipulatieverbod opgenomen. Dit verbod houdt in dat berichten of andere uitingen op social media niet in die zin mogen worden bewerkt dat de gemiddelde consument hierdoor wordt misleid. Ook is het op grond van de RSM niet toegestaan kinderen van 12 jaar en jonger rechtstreeks te stimuleren tot het maken van reclame op social media. De volledige RSM is hier te zien.

Zorgplicht adverteerder

Stelt de Reclame Code Commissie vast dat een bepaalde reclame-uiting niet voldoet aan de regels, dan kunt u zich als adverteerder niet verschuilen achter de vlogger. Op de adverteerder rust een zorgplicht om:

  • de vlogger bekend te maken met de Reclame Code Social Media;
  • de vlogger die in opdracht werkt, te verplichten te voldoen aan de Reclame Code Social Media; én
  • zich actief in te spannen om te zorgen dat de vlogger voldoet aan de regels in de Reclame Code Social Media.

Dit betekent dat wanneer u als adverteerder constateert dat een vlogger niet voldoet aan de regels door bijvoorbeeld de afgesproken hashtag #spon niet op te nemen, u die vlogger actief moet wijzen op de overtreding. Blijft de vlogger weigeren te voldoen, dan kan dat betekenen dat u de samenwerking zult moeten beëindigen.  

Werkt u als adverteerder samen met een vlogger die uw voedingsmiddelen aanprijst, let u er dan ook goed op dat er geen misleidende claims worden gemaakt. Een vlogger mag uw product bijvoorbeeld niet als “suikervrij” aanprijzen wanneer het product wel suiker bevat. Gebeurt dit wel, dan kan een klacht worden ingediend en kan de Stichting Reclame Code u daarop aanspreken.  

Conclusie

Kortom: het is van belang dat u zich als adverteerder realiseert dat de regels van de RSM ook van toepassing zijn op de reclame-uitingen door vloggers. Een belangrijke regel is dat de uiting herkenbaar moet zijn als reclame, dat kan eenvoudig door in de uiting gebruik te maken van hashtags. Op de adverteerder rust verder een zorgplicht. Die houdt ook in dat u zich zult moeten inspannen om de vlogger te laten voldoen aan de RSM.

Bent u op dit moment bezig met de ontwikkeling van een reclamecampagne en wilt u daarbij ook vloggers inzetten? Let er dan op of u voldoet aan de Reclame Code Social Media. Twijfelt u of dit het geval is of heeft u andere vragen over de juridische aspecten van vlogs en reclame, neemt u dan gerust contact met mij op.

Pascale Kos, advocaat IE

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.