Webwinkel Vakdagen - Aandachtspunten bij Internationaal Contracteren

Vorige week sprak ik tijdens de 10e editie van het belangrijkste E-Commerce event van de Benelux - de Webwinkel Vakdagen - in de categorie 'Betaaloplossingen & Recht' over aandachtspunten bij in-ternationaal contracteren. In dit blog zal ik kort enkele aandachts-punten uit mijn lezing bespreken.

Eerst terugkijken? Hieronder mijn lezing (29 min.)

De meeste bedrijven beschikken over een set algemene voorwaarden. Het gebruik van algemene voorwaarden is zowel in de wereld van nationaal contracteren als in de wereld van internationaal contracteren dus redelijk ingeburgerd. Maar hoe zorgt u er nu voor dat uw algemene voorwaarden onderdeel worden van de (internationale) (koop)overeenkomsten die u sluit? En, aan welke andere punten moet u denken op het moment dat u een (internationale) overeenkomst sluit.

Toepasselijkheid vereist instemming

U wilt uiteraard bewerkstelligen dat uw algemene voorwaarden onderdeel worden van de overeenkomsten die u sluit. Dit vereist de uitdrukkelijke of stilzwijgende instemming van uw wederpartij. Verwijs daarom naar uw algemene voorwaarden in uw offerte of in de overeenkomst die u aan uw wederpartij voorlegt. Als uw wederpartij de offerte of de overeenkomst aanvaardt, is hij in beginsel gebonden aan uw algemene voorwaarden.

De informatieplicht

Met de enkele instemming van uw wederpartij bent u er echter nog niet. U moet uw wederpartij ook een redelijke mogelijkheid bieden om van uw algemene voorwaarden kennis te nemen. Als u een internationale koopovereenkomst sluit waarop het Weens Koopverdrag van toepassing is, kunt u dit doen door uw algemene voorwaarden aan de overeenkomst te hechten of op de achterzijde daarvan af te drukken. Ook kunt u uw algemene voorwaarden ter inzage leggen op de plaats waar de overeenkomst wordt gesloten. Als uw algemene voorwaarden op uw website staan, kunt u volstaan met een verwijzing naar uw website in de offerte of in de overeenkomst. Van belang is dan wel dat uw wederpartij op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten in redelijke mate toegang heeft tot het internet en de algemene voorwaarden op uw website. Voldoet u niet aan uw informatieplicht dan loopt u het risico dat uw algemene voorwaarden alsnog niet van toepassing zijn.

Toepasselijk recht

Ieder land heeft zijn eigen rechtsstelsel. Het is goed mogelijk dat u bij toepasselijkheid van Nederlands recht bepaalde rechten heeft die u bij toepasselijkheid van het recht van een ander land niet heeft. Om onzekerheid en teleurstelling te voorkomen, doet u er goed aan om toepasselijkheid van Nederlands recht te bedingen.

Forumkeuze

Bij internationale overeenkomsten is het tevens verstandig om in de overeenkomst vast te leggen dat u alleen voor de Nederlandse rechter kunt worden opgeroepen als er sprake is van een geschil met uw wederpartij. Doet u dat niet en blijkt een buitenlandse rechter bevoegd, dan zult u voor die rechter moeten verschijnen.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.