Actueel - put uit 185 artikelen

Gert-Jan de Jager

Partner, Advocaat

Waterwet - over gedoogplichten, ontvankelijkheid en relativiteit

 • Overheid & Instellingen
 • Bedrijven & Overheid
26 juni 2019 | Gedoogplicht De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft recent twee uitspraken gedaan die het opmerken waard zijn. In haar uitspraak van 29 mei 2019...

Huur van woonruimte & het bewijsbeding

 • Overheid & Instellingen
 • Vastgoed
 • Projectontwikkeling & Vastgoedbeheer
06 juni 2019 | In consumentenovereenkomsten worden vaak algemene voorwaarden van toepassing verklaard. Die algemene voorwaarden maken in principe deel uit van de overeenkomst. Als de...

Gemeenten kunnen corporaties niet dwingen tot het doen van investeringen

 • Overheid & Instellingen
 • Vastgoed
 • Projectontwikkeling & Vastgoedbeheer
24 mei 2019 | Dat heeft Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) in haar bindende uitspraak in een geschil tussen de gemeente Rotterdam en woningcorporatie...

Spookbewoning een gebrek?

 • Overheid & Instellingen
 • Vastgoed
 • Bedrijven & Overheid
 • Projectontwikkeling & Vastgoedbeheer
20 mei 2019 | Op grond van de wet is de verhuurder verplicht gebreken te verhelpen. Deze verplichting heeft de verhuurder niet als het de zogenaamde kleine herstellingen betreft,...

Vormen onderzoeksvouchers van de Universiteit Maastricht staatssteun?

 • Food & Health
 • Overheid & Instellingen
28 maart 2019 | In een uitspraak van 19 februari 2019 lijkt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) te oordelen dat de onderzoeksvouchers die de Universiteit Maastricht aan een...