Actueel - put uit 83 artikelen

Gert-Jan de Jager

Partner, Advocaat

Gevolgen uitspraken Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof voor woningbouw

 • Vastgoed
 • Bedrijven & Overheid
 • Projectontwikkeling & Vastgoedbeheer
26 juni 2019 | Het zal maar weinigen zijn ontgaan dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 (PAS en beweiden en bemesten) belangrijke uitspraken heeft...

Karima Bol

Advocaat

Huur van woonruimte & het bewijsbeding

 • Overheid & Instellingen
 • Vastgoed
 • Projectontwikkeling & Vastgoedbeheer
06 juni 2019 | In consumentenovereenkomsten worden vaak algemene voorwaarden van toepassing verklaard. Die algemene voorwaarden maken in principe deel uit van de overeenkomst. Als de...

Karima Bol

Advocaat

Gemeenten kunnen corporaties niet dwingen tot het doen van investeringen

 • Overheid & Instellingen
 • Vastgoed
 • Projectontwikkeling & Vastgoedbeheer
24 mei 2019 | Dat heeft Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) in haar bindende uitspraak in een geschil tussen de gemeente Rotterdam en woningcorporatie...

Karima Bol

Advocaat

Spookbewoning een gebrek?

 • Overheid & Instellingen
 • Vastgoed
 • Bedrijven & Overheid
 • Projectontwikkeling & Vastgoedbeheer
20 mei 2019 | Op grond van de wet is de verhuurder verplicht gebreken te verhelpen. Deze verplichting heeft de verhuurder niet als het de zogenaamde kleine herstellingen betreft,...

Karima Bol

Advocaat

Krakers, ze blijven de gemoederen bezighouden

 • Vastgoed
26 april 2019 |   Wat is de stand van zaken met betrekking tot de (strafrechtelijke) handhaving van het kraakverbod? Begin dit jaar heeft de Minister van Justitie en Veiligheid de kamer...