IT & Telecom

In de online wereld zijn geen grenzen. De technologische ontwikkelingen en het consumentengedrag hebben het zakelijk landschap en de spelregels voor bedrijven in telecommunicatie en IT blijvend veranderd. U heeft daar dagelijks mee te maken. Waar u ook mee te maken heeft, is het gecompliceerde en gereguleerde juridische web dat de wetgever heeft gesponnen. Dan is het soms lastig zakendoen.

Wij weten de weg in de online wereld

De specialisten van de sector IT & Telecom weten de weg in deze wereld. Zij zien de mogelijkheden van het internet, hebben passie voor techniek en beheersen alle relevante rechtsgebieden. Onze multidisciplinaire sectorbenadering en hoge mate van teamwork staan hiervoor garant. Wij kunnen iedereen bijstaan die tegen juridische issues oploopt. Wij richten ons met name op challengers en nieuwe aanbieders in de telecom, ‘gazellen’ in de wereld van software & communicatie, maar ook op providers en datacenters.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Onze dienstverlening bestaat uit adviseren, procederen en het maken van contracten t.b.v.:

 • IT-contracten (zoals SLA’s, data, licentie-, distributie-, en systeemontwikkelings-  en onderhoudscontracten)
 • Softwareontwikkelovereenkomsten en outsourcingovereenkomsten
 • Opstellen en beoordelen van algemene inkoop- en verkoopvoorwaarden voor leveranciers en inkopers van IT-producten en diensten
 • Inbreuk op software (auteursrecht of databankrechten)
 • Domeinnaamgeschillen
 • Productaansprakelijkheid in verband met niet-functionerende hardware of software
 • Privacy-en databeveiligingskwesties
 • Adviseren en procederen bij sancties en andere maatregelen opgelegd door toezichthouders, waaronder de ACM
 • Mededingingskwesties (o.a. compliance)
 • Opstellen, onderhandelen en beoordelen van telecomcontracten
 • Advisering inzake nummerregistratie en nummerbehoud/portabiliteit
 • Arbeidsrechtelijke vragen in outsoursingstrajecten
 • E-commerce
 • Financiering en zekerheden, vennootschapsrechtelijke structuren en herstructurering

Publicaties:

 • Annotatie bij een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven die is geplaatst in de AB van 14 juni 2014, over geschilbeslechting door de ACM op basis van de Energiewet 1998. (Alexandra Danopoulos)
 • Online verkoop in exclusieve distributiesystemen, Maandblad voor Vermogensrecht, 2014/3. (Leonie Gerding)
 • Annotatie bij het vonnis van de Rechtbank ’s-Gravenhage van 18 juli 2012, LJN: BX5653, AB 2012, afl. 47, nr. 395.(Alexandra Danopoulos)
 • Naming en Shaming door de OPTA: Kunnen nog niet onherroepelijk geworden boetes openbaar worden gemaakt?, Tijdschrift voor  Toezicht, 2011/2;
 • Fusie van toezichthouders biedt kansen, FD, Juli 2011;(Alexandra Danopoulos)
 • Geschilbeslechting door de OPTA. Een voorbeeld voor geschilbeslechting in het bestuursrecht? Wolf Legal publishers, 2009; dissertatie. (Alexandra Danopoulos
 • Annotatie bij de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 6 april 2006, Computerrecht 1/2007. (Alexandra Danopoulos)