Overheid & Instellingen

Gemeenten, waterschappen, woningcorporaties, zorginstellingen en onderwijs-instellingen zijn op velerlei terreinen actief. U heeft als gevolg daarvan te maken met een breed pallet aan rechtsgebieden. Kneppelhout treedt al jaren voor overheden en instellingen op. Dat betekent dat wij veel ervaring in deze sector hebben. Ook hebben wij ruime ervaring en affiniteit met de politiek-bestuurlijke aspecten die onlos-makelijk met uw werkzaamheden zijn verbonden.

Gebiedsontwikkeling en waterrecht

Onze specialisten begeleiden gemeenten, waterschappen en corporaties bij gebieds-ontwikkeling en herontwikkeling. Denk aan de toepassing van de Wet voorkeursrecht gemeenten en aan onteigening voor het realiseren van infrastructuur, zoals dijk-versterkingen. Of aan de aanwijzing van waterbergingsgebieden en binnenstedelijke herontwikkeling. Wij toetsen uw plannen voor deze ontwikkelingen vooraf en staan u vervolgens bij voor de rechter om die plannen ook uitgevoerd te krijgen. Verder adviseren wij u bij projectontwikkeling en PPS-constructies. Die advisering betreft ook de contract-vorming, zowel voor het opstellen van de benodigde contracten als de toetsing daarvan. Hierbij spelen aspecten als mededinging, staatssteun en aanbesteding uiteraard een belangrijke rol. Daarnaast hebben wij een ruim track record bij diverse waterschappen.

Omgevingsrecht met aspecten als externe veiligheid

Als Rotterdams kantoor hebben wij een groot aantal klanten die actief zijn rondom de Rotterdamse haven. Zij hebben te maken met allerlei specifieke omgevings-rechtelijke aspecten, daardoor hebben wij veel kennis over externe veiligheid, natuurbescherming en bodemverontreiniging. Aspecten waar ook overheden en instellingen regelmatig mee worden geconfronteerd. 

Juridisch scherp, maar eerst en vooral praktisch en oplossingsgericht

Wij denken praktisch en zijn juridisch oplossingsgericht. Door die praktische insteek kunnen wij u uitstekend bijstaan als u tijdelijke capaciteitsproblemen heeft. Maar ook als u behoefte heeft aan een externe kracht om een bepaald project juridisch te begeleiden, kunt u een beroep op ons doen. Denk daarbij aan de afhandeling van bezwaar- en beroepschriften, de verwerking van WOZ-beschikkingen, het maken van nieuwe arbeidsvoorwaarden of een herijking van uw ICT-beleid.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Onze dienstverlening bestaat uit adviseren, procederen en het maken van contracten op het gebied van:

 • Waterschaps-, gemeenterecht en Wet gemeenschappelijke regelingen
 • Grondbeleid en grondbeheer (onteigening, Wet voorkeursrecht gemeenten, pacht/huur, koop/verkoop, landinrichting, bodem en kabels en leidingen)
 • Waterrecht
 • Omgevingsrecht (bouwen, milieu, natuurbeschermingsrecht, externe veiligheid)
 • Onderwijsrecht
 • Warmte- en energierecht, waaronder geschillenbeslechting
 • Mededinging
 • Telecommunicatie
 • IT & privacy
 • Wet openbaarheid van bestuur
 • Aanbestedingen
 • Ambtenarenrecht en arbeidsrecht
 • Overheidsaansprakelijkheid en staatssteun
 • Bouwrecht
 • PPS en projectontwikkeling
 • Bestuurssanctierecht
 • Ondernemingsrecht (de overheid als aandeelhouder)
 • Subsidies