Food Round Table Sessies

N.a.v. ons succesvolle Food & Health Seminar met als thema 'van productie tot recall' dat wij op 28 mei jl. organiseerden in de Rotterdamse Doelen, organiseren wij nu in samenwerking met AON twee Food Round Tables. Bent u erbij?

Datum
Aanvang
Einde
Locatie
Kantoor Kneppelhout - Boompjes 40 (Gebouw Willemswerf)
Doelgroep
Allen met een achtergrond of specifieke interesse in de Quality Assurance op het regulatory of juridische vlak

UPDATE 06-11: Inschrijven kan niet meer. Beide round table sessies zitten vol. 

28 mei jl. organiseerde onze Food & Health Branchegroep haar jaarlijkse seminar gehouden in de Doelen te Rotterdam. Er was veel interesse – meer dan 100 bezoekers - in het gekozen thema ‘van productie tot recall’. Zie onderstaand een impressie, of klik hier voor een verslag van de inhoud. Bezoekers beoordeelden dit seminar gemiddeld met een 8.3.

 

Achtergrond en opzet

Op veler verzoek van partijen die – ondanks hun getoonde interesse - niet aanwezig konden zijn tijdens bovengenoemd seminar, heeft Kneppelhout besloten medio november a.s. een vervolg hieraan te geven. In samenwerking met AON organiseert Kneppelhout een tweetal “Food Round Tables” met een duur van ca. 2 uur. Door de opzet is het toegankelijk voor groepen van ca. 15 tot max. 25 personen, allen met een achtergrond of specifieke interesse in de Quality Assurance op het regulatory of juridische vlak.

''Belichting van het onderwerp vanuit diverse invalshoeken (juridische aspecten, afdekken risico’s en de praktijk) zorgt voor een erg mooie mix'' – Ad van der Geld, Client Director AON

Over de inhoud

Bedrijven en geïnteresseerden uit de voedselindustrie kunnen zich middels deze sessies laten inlichten over de gevolgen van ontwikkelingen in de regelgeving voor hun bedrijfsvoering, inhoud van contracten en het verzekeren van voedselveiligheidsrisico's. Ten behoeve van kennisoverdracht wordt tijdens deze round table sessies tevens een 'Food Game' georganiseerd, bedoeld om risico's met elkaar te ervaren en doorleven om zo beter inzicht te verkrijgen in de impact van food risks. De case behelst – op basis van het thema ‘van productie tot recall’ - diverse problematieken rondom o.a. recalls, contracten, regelgeving, voedselveiligheid en risk management issues. 

Q&A

Na afloop zullen de food-experts van Kneppelhout en AON tijdens een plenaire Q&A sessie diverse vragen van uw kant behandelen. Een uitstekende gelegenheid om óók uw vragen omtrent bijvoorbeeld etikettering, ketenaansprakelijkheid, reclame recht of mededinging beantwoord te krijgen.

Deze interactieve food round table sessies bieden verder alle mogelijkheid om met uw vakgenoten en specialisten te discussiëren alsmede ervaringen te delen. 

De sessies

19 november 2015 / ontvangst 14:30u / start 15:00u
26 november 2015 / ontvangst 14:30u / start 15:00u     

Let wel: capaciteit is max. 25 personen per sessie, om e.e.a. interactief te houden.

Aansluitend vindt er een verzorgde borrel (17.30 uur) plaats in onze lounge.

Aanmelden

Wilt u één van de twee round tables bijwonen? Aanmelden kan door een mail te sturen naar  marketing@kneppelhout.nl onder vermelding van de sessie die u graag zou willen bijwonen.

Wij zien uw aanmelding graag tegemoet.

Delen op: