Lunchbijeenkomst “Subsidie of overheidsopdracht”

De praktijk wijst uit dat het vaak lastig is een (aanbestedingsplichtige) overheidsopdracht te onderscheiden van een subsidie en omgekeerd, terwijl de gevolgen verstrekkend kunnen zijn. Kneppelhout & Korthals Advocaten organiseert daarom een aangeklede lunchbijeenkomst op 29 november 2018 waarin aan de hand van praktijkvoorbeelden het onderscheid wordt toegelicht.
Datum
Aanvang
Einde
Locatie
Kneppelhout & Korthals Advocaten, Boompjes 40 te Rotterdam
Doelgroep
Medewerkers die werkzaam zijn bij gemeenten, provincies en waterschappen en andere geïnteresseerden werkzaam in de publieke sector

Tijdens de lunchbijeenkomst, zal allereerst het wettelijk kader worden geschetst. Wat wordt er onder een overheidsopdracht verstaan en wanneer spreken we over een subsidie en wat is het belang van het onderscheid? Hierbij worden de verschillen op een rijtje gezet. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt vervolgens toegelicht welke elementen doorslaggevend zijn. In dit kader zal ook worden ingegaan op de vraag of er ruimte is voor sturing en wanneer subsidies moeten worden aanbesteed. Uiteraard is er volop ruimte voor het stellen van vragen.  

Programma

  • 12.15 uur    Ontvangst en registratie
  • 12.30 uur    Welkomstwoord Ingomar Souren, partner en sectiehoofd overheid en vastgoed
  • 12.40 uur    Presentatie door Anne de Jong, advocaat aanbestedingsrecht en Eric Janssen, advocaat staatssteunrecht
  • 13.40 uur    Afronding

Aan de lunchbijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Om u aan te melden voor deze bijeenkomst, kunt u een mail sturen aan Sandra den Ouden (so@kneppelhout.nl).

Delen op: