Netwerkevent Compliance & Transacties

Op donderdag 24 oktober a.s. organiseert Kneppelhout & Korthals Advocaten in samenwerking met Rijnland Transformatie & Herstructurering een netwerkborrel omtrent het onderwerp "Compliance & Transacties" bij fusies en overnames.
 
Datum
Aanvang
Einde
Locatie
Sociëteitsgebouw aan de Maas, Veerdam 1 te Rotterdam
Doelgroep
Executive directors (CFO’s, CEO’s etc.) en specialisten op het gebied van interim recovery, changemanagement, M&A en/of corporate finance (investeerders)

Voorafgaand aan de netwerkborrel zullen enerzijds Tim Hesselink (Partner International Trade & Customs) en Job Bezemer (M&A specialist) van Knepppelhout & Korthals en anderzijds Kenaad Tewarie (oprichter) van Rijnland Transformatie & Herstructurering vanuit hun expertise – juridisch en operationeel, commercieel en financieel – aan de hand van een casus ingaan op actuele en concrete uitdagingen bij fusies en overnames.

Vanwege de interactieve insteek van dit event bied het u een uitstekende gelegenheid om uw vragen te stellen over hoe om te gaan met ontwikkelingen op het gebied van internationale handel - bijv. internationale sancties tegen Venezuela, Rusland, etc. – en bij transacties (met speciale aandacht voor compliance aspecten in due diligence, invloed AVG op due diligence, gunjumping en standstill).

Dit kleinschalige event is uitsluitend bedoeld voor bovengenoemde doelgroep. Het gelimiteerde aantal kaarten wordt verstrekt op volgorde van aanmelding. Spoedige reactie is derhalve raadzaam voor deelname. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Aanmelden voor dit event kan per mail: eev@kneppelhout.nl  Heeft u vragen? Uw contactpersoon: Erik Eversdijk / 06 868 898 033

Delen op: