Round Table: Dynamics of a Board under pressure

Op woensdag 15 november a.s. organiseert Kneppelhout & Korthals Advocaten in samenwerking met Schuttelaar & Partners en John Jaakke (Quist Executive Coaches) een Round Table over de verhouding tussen de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van een onderneming.

Datum
Aanvang
Einde
Locatie
Kantoor Kneppelhout
Doelgroep
Leden Raad van Commmissarissen en/of Raad van Toezicht

De rol van toezichthoudende organen is de afgelopen jaren sterk veranderd. Verantwoordelijkheden zijn prominenter geworden en commissarissen worden ook vaker aansprakelijk gesteld. In bijzondere situaties, zoals bij een reorganisatie, een fusie of overname, maar ook in andere crisissituaties wordt een actievere houding van de toezichthouder verlangd. Wanneer is dat? Hoe ver mag of moet de bemoeienis gaan? Hoe acteert een board onder (toenemende) druk?

Deze Round Table “Boardroom Dynamics” gaat nader in op de rol die de RvC binnen een onderneming heeft. Hoe ga je met elkaar om als belangrijke, niet-alledaagse beslissingen moeten worden genomen of beslissingen die op een andere wijze een grote impact voor de onderneming hebben?  Tijdens deze Round Table zal op een interactieve wijze aan de hand van drie experts in worden gegaan op:

  1. de verhouding tussen RvC en RvB
  2. crisismanagement
  3. de juridische grenzen.

Uw gespreksleiders:

John Jaakke 
Zijn carrière roots liggen bij SHV. Was daarna 23 jaar ondernemingsrecht advocaat. Vervolgens partner bij Boer en Croon op het gebied van strategie en procesmanagement. Werkt sinds 2009 zelfstandig. Hij heeft grote bestuurlijke en toezichthoudende ervaring (o.a. Ajax, Bank Insinger de Beaufort, Teslin Capital, NTR). Hij evalueert Raden van Commissarissen, coacht executive managers , adviseert op het gebied van governance (o.a. KNVB) en wordt benoemd door de Ondernemingskamer.

Ad Nagelkerke
Als Managing Partner bij Schuttelaar & Partnersadviseert hij voornamelijk klanten in de voedingsmiddelensector op de terreinen issue-, reputatie- en crisismanagement, levensmiddelenwet- en regelgeving en (product)positionering. Hij adviseert en helpt bedrijven en organisaties, vanuit inhoudelijke kennis over voeding, duurzaamheid en leefstijl, hun maatschappelijke rol impactvol vorm te geven. Voordat Ad in 2003 bij Schuttelaar & Partners begon, heeft hij bijna 10 jaar gewerkt bij Cargill BV.

Evert-Karel Ditvoorst
Als partner bij de sectie Ondernemingsrecht van Kneppelhout & Korthals Advocaten adviseert hij vanuit zijn juridische invalshoek commissarissen en bestuurders over de vennootschapsrechtelijke kant van de Boardroom Dynamics. Ook zijn ervaringen in procedures die daarmee verband houden neemt hij daarin mee.

Programma

Het evenement op 15 november vindt plaats ten kantore van Kneppelhout & Korthals Advocaten aan de Boompjes 40 te Rotterdam:

15:00 uur     Ontvangst met koffie en thee
15:30 uur     Aanvang met welkomstwoord Boudijn Driesen                                                                                 (MD Kneppelhout & Korthals)
15:35 uur     Start Round Table discussie(s) door John Jaakke
16:45 uur     Pauze
17:00 uur     Vervolg Round Table (inclusief Q&A)
18:00 uur     Aangeklede borrel & walking dinner

Voor wie

Deze Round Table is uitsluitend bedoeld voor commissarissen en/of toezichthouders van bedrijven in de profit- en non-profitsectoren. Vanwege de interactieve insteek van deze Round Table biedt het u een uitstekende gelegenheid om uw vragen te stellen omtrent diverse problematieken rondom RvC-aangelegenheden.

Wanneer

Woensdag 15 november met ontvangst 15:00 / start 15:30 ten kantore van Kneppelhout & Korthals Advocaten aan de Boompjes 40 te Rotterdam. De Round Table zal om 18:00 uur eindigen en aansluitend vindt er een aangeklede borrel en walking dinner plaats. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden voor deze Round Table kan via reply per mail op deze uitnodiging. Bij voorbaat dank hiervoor.

Heeft u vragen? Uw contactpersoon: Erik Eversdijk / eev@kneppelhout.nl / 06-868 898 33

Aanmelden Round Table: Dynamics of a Board under pressure*Deze velden zijn verplicht

Delen op: