Verlies van grond door illegaal grondgebruik

Gemeenten en waterschappen ontbreekt het vaak aan capaciteit om illegaal grondgebruik goed en effectief aan te pakken. Tijdens 2 round tables geven wij tips & tricks hoe met verjaringskwesties om te gaan.

Datum
Aanvang
Einde
Locatie
Willemswerf - Rotterdam
Doelgroep
juristen, beleidsmakers en handhavers binnen gemeenten en waterschappen

Achtergrond

Veel overheden en grootgrondbezitters, zoals waterschappen en gemeenten, lopen tegen de problematiek van illegaal grondgebruik aan. Waar bijvoorbeeld een gemeente dacht dat zij zonder problemen een stuk weg kon aanleggen, blijkt dat opeens een omwonende het benodigde stuk weg al jaren als voortuin gebruikt. Of neem die boer, die een kortere route neemt naar zijn akker over grond die niet van hem is en dat al jaren doet. Is daarmee recht van weg/overpad (erfdienstbaarheid) ontstaan?

Verjaring is in juridisch Nederland een veelgebruikt woord, maar ook een begrip dat veel onduidelijkheden kent in de toepassing. Dat komt alleen al door de vele juridische begrippen die spelen. Juridisch draait het om begrippen als goede trouw, niet te goeder trouw, bezit, houderschap, uiterlijke kenmerken en de werking van de kadastrale registers. Vervolgens zijn de feiten van belang. Wat is er precies gebeurd, hoe lang is er al sprake van een illegale situatie? Vaak is er niet de capaciteit om dit soort illegaal grondgebruik goed en effectief aan te pakken. Het is echter van groot belang hier bovenop te zitten. Voorkomen moet worden dat de grond in eigendom komt bij omwonenden of dat daarop een onpraktische erfdienstbaarheid komt te rusten.

31 maart én 14 april organiseert Kneppelhout daarom twee round tables met als onderwerp:

Verlies van grond door illegaal grondgebruik; 
tips & tricks om dat te voorkomen

Aanmelden

Aanmelden doet u hier. Hier vindt u ook meer informatie over het programma en de sprekers. 

Delen op: