Kennissessie: Antidumpingheffing Chinese bevestigingsmiddelen 'op losse schroeven'


De Europese Unie heeft de strijd om antidumpingheffing op bepaalde soorten ijzeren en stalen bevestigingsmiddelen van oorsprong uit China verloren. Naar aanleiding van een recente uitspraak in het kader van de WTO waarin werd geoordeeld dat de Europese antidumping-maatregelen in strijd zijn met de internationale Antidumpingovereenkomst, heeft de Europese Commissie bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2016/278 de antidumping-heffing op bevestigingsmiddelen uit China ingetrokken. De Europese Commissie mag de handdoek voor de toekomst dan in de ring hebben gegooid, dat betekent echter niet dat de EU belanghebbende aangevers en importeurs de antidumpingrechten die zij in het verleden hebben afgedragen, ook terugbetaalt.

De Europese Commissie stelt met zoveel woorden dat er geen aanleiding is om tot terugbetaling over te gaan van voor de datum van de intrekking van de antidumpingheffing reeds ingevorderde rechten. Of de Europese Commissie uiteindelijk gelijk zal krijgen, is maar de vraag. De in de WTO context vastgestelde schendingen die de reden vormen voor de Europese Commissie om de antidumpingheffing op bevestigingsmiddelen in te trekken, leveren immers evengoed een schending op van vergelijkbare bepalingen in de EU basisverordening antidumpingrechten. Voor nu kan alvast worden geconstateerd dat de antidumpingheffing op Chinese bevestigingsmiddelen ook voor wat betreft het verleden in ieder geval ‘op losse schroeven’ staat. Evenzeer is echter duidelijk dat de Europese Commissie zich met betrekking tot de in het verleden betaalde rechten niet zomaar gewonnen zal geven, zodat het Hof van Justitie in deze kwestie uiteindelijk het laatste woord zal hebben.   

Wat betekent de recente intrekking voor u als importeur van bevestigingsmiddelen of voor u als douane-expediteur die aangiften met betrekking tot bevestigingsmiddelen voor klanten heeft ingediend? Wat moet u doen om uw recht op terugbetaling/kwijtschelding van  antidumpingrechten die u in het verleden, mogelijk ten onrechte, aan de douane heeft betaald tijdig veilig te stellen? Tijdens de informatie bijeenkomst ‘Antidumpingheffing Chinese bevestigingsmiddelen ‘op losse schroeven’’ dat het team van douanespecialisten van Kneppelhout & Korthals Advocaten samen met de specialisten van de Brusselse vestiging van het internationale advocatenkantoor McGuireWoods, organiseert, vertellen wij u hoe het zit.

Voor wie?

Douane-expediteurs, importeurs van bevestigingsmiddelen, logistieke dienstverleners, bedrijven die antidumpheffingen op bevestigingsmiddelen uit China (en Maleisië) betaald hebben of (volgens de douane) nog moeten betalen, dan wel in een bezwaar- of (hoger) beroepsprocedure betrokken zijn of zijn geweest.

Download informatieblad

Wanneer?

Donderdag 7 april 2016.


Meld u aan

  1. * Deze velden zijn verplicht
Internationale experts