Programma, sprekers & tijden

Programma per sessie

  • Sessie 1: 10 november 2016 - Redenen om de organisatie anders in te richten
  • Sessie 2: 24 november 2016 - Ervaringen uit de praktijk
  • Sessie 3: 8 december 2016 - Het UWV-traject van A tot Z

Structuur

  • 15:45 – 16:00 uur – inloop met koffie, thee & fris     
  • 16:00 – 16:05 uur – welkomstwoord
  • 16:05 – 16:45 uur – het woord aan de (gast)spreker   
  • 16:45 – 17:00 uur – koffiepauze
  • 17:00 – 17:30 uur – het woord aan mr. A. Birkhoff  
  • 17:30 – 18:30 uur – borrel 

Sprekers


Arnold Birkhoff
Advocaat-partner arbeidsrecht bij Kneppelhout & Korthals Advocaten N.V.

Er kunnen tal van redenen zijn om een organisatie anders in te richten. Arnold Birkhoff heeft jarenlange ervaring in het adviseren en begeleiden van (grote) ondernemingen in reorganisatietrajecten in diverse branches. Tijdens het eerste deel van het drieluik zal hij uitvoerig ingaan op de verschillende bedrijfseconomische redenen die aan een reorganisatie ten grondslag kunnen liggen. Tevens zal Arnold Birkhoff tijdens iedere bijeenkomst diverse (arbeidsrechtelijke) aspecten van een reorganisatietraject belichten. Denk daarbij aan de positie van de zieke werknemer en de bijzonderheden van de UWV-procedure.

Michiel Dunsbergen
Manager Global Compensation & Benefits bij RH Marine Group B.V.

Michiel Dunsbergen heeft in zijn huidige rol van Manager Global Compensation & Benefits bij RH Marine Group B.V. (voorheen Imtech Marine Group B.V.) ruime ervaring opgedaan in de voorbereiding en uitvoering van een reorganisatietrajecten. Michiel Dunsbergen zal tijdens de tweede bijeenkomst zijn ervaringen delen. In het bijzonder zal de aandacht uitgaan naar het onderhandelingstraject met de vakbonden en het adviestraject met de ondernemingsraad.   

Jurist
Landelijke afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening UWV

Tijdens de laatste bijeenkomst van het Drieluik zal een jurist, werkzaam op de Landelijke afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening, aan het woord zijn. Het UWV beoordeelt of er voldoende grond aanwezig is om tot het verlenen van een ontslagvergunning over te gaan. De rol van het UWV tijdens een reorganisatietraject zal tijdens deze bijeenkomst nader worden toegelicht. Waar kijkt het UWV naar? Op welke wijze dient een ondernemer af te spiegelen? Hoe ver reikt de herplaatsings-inspanning van de ondernemer? Antwoord op deze en andere vragen zullen aan de orde komen tijdens de laatste bijeenkomst van het Drieluik.

In-house evenement