Round Table: Dynamics of a Board under pressure

Op woensdag 15 november a.s. organiseert Kneppelhout & Korthals Advocaten in samenwerking met Schuttelaar & Partners en John Jaakke (Quist Executive Coaches) een Round Table over de verhouding tussen de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van een onderneming.

De rol van toezichthoudende organen is de afgelopen jaren sterk veranderd. Verantwoordelijkheden zijn prominenter geworden en commissarissen worden ook vaker aansprakelijk gesteld. In bijzondere situaties, zoals bij een reorganisatie, een fusie of overname, maar ook in andere crisissituaties wordt een actievere houding van de toezichthouder verlangd. Wanneer is dat? Hoe ver mag of moet de bemoeienis gaan? Hoe acteert een board onder (toenemende) druk?

Deze Round Table “Boardroom Dynamics” gaat nader in op de rol die de RvC binnen een onderneming heeft. Hoe ga je met elkaar om als belangrijke, niet-alledaagse beslissingen moeten worden genomen of beslissingen die op een andere wijze een grote impact voor de onderneming hebben?  Tijdens deze Round Table zal op een interactieve wijze aan de hand van drie experts in worden gegaan op:

  1. de verhouding tussen RvC en RvB
  2. crisismanagement
  3. de juridische grenzen

Voor wie

Deze Round Table is uitsluitend bedoeld voor commissarissen en/of toezichthouders van bedrijven in de profit- en non-profitsectoren. Vanwege de interactieve insteek van deze Round Table biedt het u een uitstekende gelegenheid om uw vragen te stellen omtrent diverse problematieken rondom RvC-aangelegenheden.

Wanneer

Woensdag 15 november met ontvangst 15:00 / start 15:30 ten kantore van Kneppelhout & Korthals Advocaten aan de Boompjes 40 te Rotterdam. De Round Table zal om 18:00 uur eindigen en aansluitend vindt er een aangeklede borrel en walking dinner plaats. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden voor deze Round Table kan ook via reply per mail op deze uitnodiging. Bij voorbaat dank hiervoor.

Heeft u vragen?
Uw contactpersoon: Erik Eversdijk / eev@kneppelhout.nl / 06-86 889 833


Meld u aan

  1. * Deze velden zijn verplicht