Programma


op 21 april 2016 is het programma als volgt:

Het programma

  • 11.30 Inloop
  • 12.00 - 13.30 lunchsessie 

Spreker: Rob Witjes

Rob Witjes is hoofd van de afdeling Arbeidsmarktinformatie en –advies en is binnen UWV verantwoordelijk voor het monitoren van de arbeidsmarktontwikkelingen. Het gaat daarbij vooral om arbeidsmarktinzichten op landelijk, regionaal en sectoraal niveau, gerelateerd aan het bestrijden en het voorkomen van werkloosheid. Tijdens de lunch zal Rob toelichting geven op het huidige beeld van de arbeidsmarkt. De eerste kwartaalcijfers WW zullen in dit kader de revue passeren. Daarnaast bespreekt Rob de belangrijkste trends, de eerste beeldvorming van de Wwz en tot slot zullen de technologische ontwikkelingen worden besproken en de daarmee gepaarde gevolgen op de arbeidsmarkt. Er is volop ruimte voor discussie en vragen.

Op voorhand vragen?

Wilt u op voorhand situaties m.b.t bovenstaand onderwerp insturen waar u tegenaan bent gelopen, dan kan dat uiteraard. Indien mogelijk wordt dit door Rob zoveel mogelijk meegenomen. U kunt uw vragen richten aan Alexander Briejer:

Rob Witjes - UWV