Verlies van grond door
illegaal grondgebruik


Veel overheden en grootgrondbezitters, zoals waterschappen en gemeenten, lopen tegen de problematiek van illegaal grondgebruik aan. Waar bijvoorbeeld een gemeente dacht dat zij zonder problemen een stuk weg kon aanleggen, blijkt dat opeens een omwonende het benodigde stuk weg al jaren als voortuin gebruikt. Of neem die boer, die een kortere route neemt naar zijn akker over grond die niet van hem is en dat al jaren doet. Is daarmee recht van weg/overpad (erfdienstbaarheid) ontstaan?

Verjaring is in juridisch Nederland een veelgebruikt woord, maar ook een begrip dat veel onduidelijkheden kent in de toepassing. Dat komt alleen al door de vele juridische begrippen die spelen. Juridisch draait het om begrippen als goede trouw, niet te goeder trouw, bezit, houderschap, uiterlijke kenmerken en de werking van de kadastrale registers. Vervolgens zijn de feiten van belang. Wat is er precies gebeurd, hoe lang is er al sprake van een illegale situatie? Vaak is er niet de capaciteit om dit soort illegaal grondgebruik goed en effectief aan te pakken. Het is echter van groot belang hier bovenop te zitten. Voorkomen moet worden dat de grond in eigendom komt bij omwonenden of dat daarop een onpraktische erfdienstbaarheid komt te rusten.

31 maart en 14 april organiseert Kneppelhout daarom twee round tables met als onderwerp:

Verlies van grond door illegaal grondgebruik;
tips & tricks om dat te voorkomen

Opzet

Tijdens deze round tables zal stilgestaan worden bij de theorie, maar in belangrijke mate ook bij de praktijk. Aan de hand van praktijksituaties die wij hebben behandeld of zijn tegengekomen in de jurisprudentie, zullen wij u tips & tricks geven hoe met verjarings-kwesties om te gaan. Door de opzet zijn deze ca. 2 uur durende sessies toegankelijk voor groepen van ca. 15 tot max. 25 personen. Aansluitend vindt er een verzorgde borrel (17.00 uur) plaats in onze lounge.

Voor wie?

De round table sessies zijn aan te raden voor juristen, beleidsmakers en handhavers binnen o.a. gemeenten, waterschappen en andere grootgrondbezitters.

Q&A

Belangrijk zijn ook uw ervaringen. Wij zouden u willen vragen om situaties waar u tegenaan bent gelopen of op dit moment in behandeling hebt op voorhand aan ons toe te sturen (uiteraard mag dat geanonimiseerd). Aan het einde van de sessie maken we ruim tijd om die praktijksituaties samen met de groep te bespreken en wie weet dat zo’n gesprek nog nieuwe gezichtspunten en mogelijk zelfs oplossingen biedt.

De round tables

31 maart 2016 / ontvangst 14.30u / start 15:00u
14 april 2016 / ontvangst 14.30u / start 15.00u (update 12-04: nog één plaats)

NB: er zijn geen kosten verbonden aan deelname. 
Door uw aanmelding gaat u ermee akkoord dat het voor andere deelnemers zichtbaar is dat u zich heeft aangemeld. Zie ook: deelnemers.


Meld u aan

  1. * Deze velden zijn verplicht
In-house evenement