German Desk

Nederland heeft een enorm achterland; Duitsland. Duitsland is van oudsher Nederlands belangrijkste handelspartner. Rotterdam fungeert dan ook nog eens als logistiek doorgeefluik voor een belangrijk deel van de Duitse internationale handel. Niet in het minst ook voor de handel met China, waarvan de volumes in Duitsland eveneens stijgen.

Alle aanleiding dus om juist in Rotterdam naast een China desk een dedicated op Duitsland gerichte praktijk te hebben. Marc Padberg staat u graag te woord. Naar verkiezen in het Nederlands, Duits of Engels.

DE


Die Niederlande haben ein enormes Hinterland – Deutschland. Deutschland ist von je her der wichtigste Handelspartner der Niederlande. Rotterdam ist dabei zudem noch das logistische Nadelöhr für einen großen Teil des deutschen Handels. Nicht zuletzt auch für den Handel mit China, bei dem die Volumina auch in Deutschland steigen.

Alles Gründe dafür, um gerade in Rotterdam neben einem China Desk auch eine speziell auf Deutschland gerichtete Praxisgruppe zu haben. Marc Padberg ist Ihr Ansprechpartner. Nach Wahl in niederländischer, deutscher oder englischer Sprache.

Allgemeine Geschäftsbedingungen von Kneppelhout & Korthals N.V.