Eric Janssen

Op deze pagina

Ontmoet Eric

Per 1 april 2016 maakte Eric Janssen als of counsel de overstap van Dirkzwager naar Kneppelhout. Als advocaat specialiseerde hij zich in mededingingsrecht, staatsteun, marktordening in de landbouw (GMO) en compliance. Naast zijn werk bij Kneppelhout is Janssen buiten promovendus bij de Rijksuniversiteit Groningen en de Wageningen Universiteit en onderzoekt hij de ‘De rol van producentenorganisaties in het gemeenschappelijke landbouwbeleid’.

Eric & Kneppelhout

Janssen voltooide in 1992 zijn studie Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij startte zijn carrière bij Advocatenkantoor A.G.M. Kézér in Helden, waarna hij van 1999 betrokken was bij Dirkzwager advocaten & notarissen, waarvan de laatste 11 jaar als partner. Janssen: 'In 2008 kwam ik voor het eerst in aanraking met de marktordenings-regels in de landbouw. Gaandeweg raakte ik steeds meer gefascineerd door deze regels. Zo zeer dat ik uiteindelijk besloot mijn droom te gaan realiseren: promoveren. Wel was het voor mij heel belangrijk om mijn onderzoek te combineren met mijn praktijk als advocaat. Ik wil een praktische bijdrage leveren aan de sector en dat kan alleen maar als je praktijk blijft uitoefenen. Kneppelhout is daar het geschikte kantoor voor met namen vanwege de aandacht voor de landbouw en de voedselsector. Bovendien wordt ook de mededingings- en staatssteunpraktijk hier op hoog niveau beoefend.'

Gedurende zijn carrière publiceerde Janssen meerdere artikelen op het gebied van mededingingsrecht, staatssteun en marktordening in de landbouw. Zo werd er vorig jaar een artikel van de hand van Janssen gepubliceerd in het gerenommeerde tijdschrift Sociaal Economische Wetgeving (SEW) waarin Janssen uitlegt waarom het voor producenten-organisaties (ook wel telersverenigingen genoemd) heel belangrijk is om regie over de afzet te hebben. Janssen: 'de regels zijn heel complex en lang niet altijd even duidelijk. Daarom is het nodig dat onderzoek wordt gedaan naar rol van producentenorganisaties en de belemmeringen die in de praktijk worden ervaren om deze rol goed in te vullen. Hier heeft de hele sector profijt van. Producenten-organisaties willen niet in strijd handelen met de marktordeningsregels. Als de regels duidelijk zijn, kunnen producentenorganisaties doen waar ze goed in zijn: het bundelen van het aanbod en het afzetten van de producten van de leden. Dat is niet alleen in het belang van de producenten, maar van de hele Nederlandse economie.'

Functies

Advocaat, Of Counsel

Branchegebieden

Specialismen