Jocelynn Tetelepta

Op deze pagina

Ontmoet Jocelynn

Jocelynn rondde haar rechtenstudie af aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam met twee masters (bedrijfsrecht en financieel recht). Sinds 2011 is Jocelynn werkzaam bij Kneppelhout & Korthals N.V. Jocelynn is gespecialiseerd in (internationale) commerciële contracten. Jocelynn heeft ruime ervaring in geschillenbeslechting. Zij heeft diverse gerechtelijke procedures en internationale arbitrageprocedures gevoerd (NAI, Nofota, NZV).

Jocelynn en Kneppelhout

Jocelynn houdt zich met name bezig met het opstellen van diverse commerciële contracten, zoals distributieovereenkomsten, agentuurovereenkomsten en logistieke overeenkomsten alsmede met het adviseren en procederen in zaken over aansprakelijkheid zoals contractuele aansprakelijkheid en productaansprakelijkheid.

In 2017 rondde Jocelynn de Grotius Specialisatieopleiding Nationaal en Internationaal Contracteren cum laude af. Jocelynn werkte mee aan de tweede druk van een internationaal handboek over agentuur- en distributieovereenkomsten. Jocelynn is redacteur van de rubriek Handelscontracten, Transport en Logistiek in het tijdschrift Juridisch up to Date. Ook is zij medeauteur van de Kroniek Aansprakelijkheidsrecht die jaarlijks in het Advocatenblad verschijnt.

Functies

Advocaat

Branchegebieden

Specialismen